Vice-voorzitter Mashreq-delegatie

Gepubliceerd op 19 juli 2019

Het Europees Parlement kent naast de reguliere vakcommissies ook delegaties die verantwoordelijk zijn voor relaties met landen of regio’s buiten de EU. Ik heb het komende mandaat de eer om vice-voorzitter te zijn van de ‘Mashreq-delegatie’. De Mashreq-landen zijn traditioneel twaalf landen in het noordoostelijke deel van de Arabische wereld, maar de EU-delegatie richt zich specifiek op vier landen; Egypte, Syrië, Jordanië en Libanon. De Mashreq-delegatie komt geregeld bij elkaar om de situatie in deze vier landen onder de loep te nemen en strategisch beleid te bepalen om de relatie tussen de EU en deze landen te versterken. Daarbij nodigen we experts van onder andere UNICEF, het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR en de Europese Commissie uit bij hoorzittingen, en organiseren we ieder jaar een interparlementaire vergadering in een van de Mashreq-landen met hun parlementsleden. Zo versterken we onze onderlinge relaties en kunnen we proberen samen stappen te zetten om gezamenlijke uitdagingen op het gebied van veiligheid, migratie en handel aan te pakken.

Sinds de “Arabische Lente” begin 2010 en de daaropvolgende burgeroorlog in Syrië, is het contact met de Syrische autoriteiten vrijwel onmogelijk geworden. Dit betekent echter niet dat we ons niet meer met dat land bezighouden. Sterker nog, de nasleep van de Arabische Lente heeft voor onze Mashreq-delegatie sindsdien topprioriteit. Zo richten we ons op humanitaire steun aan Syrische burgerslachtoffers, en de enorme toestroom van Syrische vluchtelingen naar Jordanië, Libanon en Egypte. Dit in samenspraak met vertegenwoordigers uit de genoemde landen. Bovendien zijn de nieuwe inzichten die ik via deze delegatie vergaar ook goed bruikbaar voor mijn werk in de vakcommissie voor burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE), waar de aanpak van de migratiecrisis ook een van de topprioriteiten is.

Terug naar het overzicht