Ga 6 juni stemmen!

Op donderdag 6 juni bepaalt u wie u de komende jaren mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement. Grijp die kans, ga stemmen!

Hieronder leest u waarom ik mij ook de komende jaren wil blijven inzetten voor een fatsoenlijk Europa.

De grote uitdagingen

Onze Europese waarden staan onder druk. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben ons laten zien dat vrijheid niet zomaar vanzelfsprekend is. Meer dan ooit wordt er een beroep gedaan op Europa om onze vrijheid en veiligheid te beschermen. De afgelopen jaren heb ik mij als Europarlementarier ingezet voor een veilig en eerlijk Europa. Maar dat werk is nog niet af. In een waardevol Europa beschermen we onze vrijheid, bieden we hulp aan wie dat echt nodig heeft, en pakken we diegenen die sjoemelen met de rechtstaat keihard aan. Daar hebben we afgelopen jaar hard aan gewerkt en daar ga ik graag mee door.

 

Grip op migratie

Met het nieuwe asiel-en migratie pact krijgen we eindelijk grip op migratie in de EU. Asielanvragen van mensen uit veilige landen worden aan de buitengrens op een eerlijke manier verdeeld. Zij die geen recht hebben op asiel worden op een veilige manier teruggestuurd naar het land van herkomst.

 

Een Veilig Europa

Ik sta voor een Europa waar mensen online en offline veilig zijn. Kindermisbruik en online pesten moeten harder worden aangepakt, en we moeten beter afspraken maken om het gebruik van spionagesoftware te voorkomen.

 

Een Limburgse stem in Europa!

Naast de grote uitdagingen van onze tijd probeer ik mij in Brussel ook in te zetten voor onderwerpen dichter bij huis. Ik ben geboren in Stramproy, de parel van Limburg. Zoon van een Belgisch-Limburgse moeder en een Nederlands-Limburgse vader. Opgegroeid in een tijd dat de fysieke grenzen vervaagden en Europa, met de val van de muur, een werd. Limburg heeft als grensprovincie enorm geprofiteerd van de kansen die vergemakkelijkte handel ons boden. Maar problemen als grensoverschrijdende criminaliteit moeten hard worden aangepakt.

Ik wil de kansen die de unieke positie van Limburg in het hart van Europa ons biedt ten volste benutten. Grensarbeiders kunnen altijd rekenen op mijn steun. Verder ben ik trots dat we bijzondere tradities zoals de Limburgse vlaai en het schutterswezen hebben weten te beschermen.