Mijn werk in het Europees Parlement

Als lid van het Europees Parlement namens het CDA probeer ik Europa eerlijker en veiliger te maken. Lees hieronder op welke thema’s ik dit probeer te doen.

Een Veilig Europa

Het beschermen van onze veiligheid is de prioriteit van de EVP-Fractie in het Europees Parlement. De Nederlandse Europarlementariërs werkten mee aan het lanceren van verschillende wetgeving en initiatieven die helpen bij de strijd tegen terrorisme en grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit.

Wij hebben ons succesvol ingezet voor de verdere uitbreiding van de Europese politieautoriteit Europol. Bovendien is de operationele samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen justitie en politie van lidstaten verbeterd. Na de hervorming van de meest gebruikte databank, het Schengen Informatie Systeem (SIS), zal het verplicht worden om bepaalde specifieke informatie te delen, zoals vermiste kinderen en objecten. Daarnaast zullen, ook dankzij onze inzet terugkeerbesluiten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het systeem gesignaleerd worden.

We staan ook aan de basis van de wetgeving interoperabiliteit, waarmee de Europese databases beter op elkaar zullen worden aangesloten. Dit geeft de politie en grenswachters makkelijker toegang tot veel meer informatie in heel Europa en is een belangrijk instrument om identiteitsfraude op te sporen.

Een Eerlijk Europa

De afgelopen periode hebben we veel bereikt om de Europese arbeidsmarkt eerlijker te maken. Zoals de detacheringsrichtlijn, waarin we hebben gezorgd voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek om zo oneerlijk concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan en de oprichting van een platform tegen zwartwerken die door meer samenwerking tussen instanties problemen beter aanpakt. Zulke Europese regelgeving staat of valt bij goede handhaving. De oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit waar de Nederlandse delegatie in de EVP-Fractie in het Europees Parlement een leidende rol in heeft, is daarom een belangrijk stuk in deze puzzel. Met deze autoriteit kunnen nationale arbeidsinspecties over grenzen samenwerken met andere arbeidsinspecties om grensoverschrijdende problemen aan te pakken.

Als CDA-delegatie in de EVP-Fractie hebben we ons ook ingezet voor de vele grensarbeiders in Europa. Zij moeten bij werkloosheid kunnen kiezen in welk land ze hun werkloosheidsuitkering willen ontvangen. Grensarbeiders hebben vaak bijgedragen aan sociale zekerheidssystemen van zowel het woonland als het werkland. Door een keuzerecht kunnen grensarbeiders een weloverwogen besluit nemen over in welk land zij de grootste kans zien om snel weer aan de slag te gaan. Dat Europa er niet alleen is voor de markt, maar juist ook voor de mensen laat het Europees Globaliseringsfonds zien. Dit fonds heeft als doel om ontslagen werknemers terug te laten keren op de arbeidsmarkt nadat ze werkloos zijn geworden als gevolg van een veranderende arbeidsmarkt door globalisering. Ook verschillende regio’s in Nederland hebben afgelopen periode kunnen profiteren van dit fonds om zo de ontslagen werknemers weer aan een baan te helpen.