Urgencies: wat zijn dat?

Gepubliceerd op 19 juli 2019

Het woord zegt het eigenlijk al een beetje. Urgencies zijn resoluties die het Europees Parlement opstelt als reactie op urgente praktijken of gebeurtenissen in de wereld waarbij mensenrechten worden geschonden. Zo’n resolutie wordt vervolgens naar de verantwoordelijke regering, EU-ambassadeur en andere EU-instellingen gestuurd. Deze bevat vaak een krachtige veroordeling van mensenrechtenschendingen en een oproep aan de regering of autoriteiten van het land om deze schendingen acuut te stoppen. Het is een politiek pressiemiddel vanuit het Europees Parlement richting een ander land. Bovendien kan zo’n gezamenlijk parlementair standpunt een basis vormen voor mogelijke concrete wetgeving of andere vervolgstappen om mensenrechtenschendingen aan te pakken.

Deze week stonden gebeurtenissen in Hong Kong, Rusland, en aan de VS-Mexicaanse grens op de agenda. In de resolutie over Hong Kong roepen we de regering van Hong Kong op om de nieuwe uitleveringswet in te trekken omdat hierdoor burgers berecht zouden kunnen worden op plaatsen waar geen sprake is van een open en eerlijke rechtsgang. Ook veroordelen we het gewelddadige optreden van de politie tegen vreedzame protestanten en benadrukken we de vrijheid van meningsuiting. In de resolutie over Rusland wordt het geweld tegen milieuactivisten aan de kaak gesteld en roepen we de Russische autoriteiten ook op om per direct de onrechtmatig opgesloten Oekraïense burgers vrij te laten. Tenslotte roepen we in een derde resolutie de Verenigde Staten op de erbarmelijke situatie in detentiekampen op de grens met Mexico te verbeteren en veroordelen we de het agressieve beleid van de Mexicaanse autoriteiten bij het vasthouden en deporteren van migranten. De komende tijd zullen we als parlement de situatie in deze landen op de voet blijven volgen om te kijken of de overheden gehoor geven aan onze oproepen, en indien nodig verdere stappen ondernemen.

Terug naar het overzicht