Toekomst van Europese defensiesamenwerking

Gepubliceerd op 15 oktober 2017

Het vredesdividend van na de val van de Berlijnse Muur lijkt snel op te raken, waardoor de veiligheid die we zo lang gekoesterd en voor lief genomen hebben in Europa onder druk komt te staan. Het internationale krachtenveld is sterk in beweging, wat leidt tot spanningen en conflicten, denk aan Syrië, Irak, Yemen en Oekraïne. Waar we ons in het verleden misschien te veel achter anderen geschaard hebben, is nu duidelijk dat Europa veel meer verantwoordelijk zal moeten nemen op het gebied van veiligheid. Daarbij is voor het CDA ook een belangrijke rol weggelegd voor de Europese Unie. Zeker op het gebied van defensiebeleid kan de unie namelijk haar toegevoegde waarde bewijzen als aanvulling op het beleid van de individuele lidstaten. Er moet veel meer samengewerkt worden, en er moeten stappen gezet worden op het gebied van standaardisering en harmonisering om zo te komen tot een efficiëntere besteding van onze schaarse middelen. We verwelkomen dan ook de discussie over Europese defensiesamenwerking die de Europese Commissie nu heeft aangezwengeld met haar nota over een drietal toekomstscenario’s.

In het eerste scenario blijft de mate van Europese samenwerking vrijwillig en gemeenschappelijke inspanningen onder Europese vlag zullen zich voornamelijk richten op crisisbeheersing. Het tweede scenario geeft een grotere coördinerende rol aan de Europese Unie. De samenwerking moet ertoe leiden dat Europese inspanningen op een hoger crisisniveau mogelijk wordt. Ook wordt er meer gezamenlijk ingekocht op defensiematerieel. Het derde scenario is het meest vergaand. Veiligheid en defensie dienen een gemeenschappelijke taak van de EU te worden. Hierbij moet defensieplanning, financiën en besluitvorming van de lidstaten op elkaar worden afgestemd. Dit zal zich dan vertalen in meer geïntegreerde strijdkrachten waardoor hoogwaardige Europese operaties mogelijk worden. Om het onderzoek en de aankoop van militair materiaal te sturen zal een Europees defensieonderzoeksagentschap worden opgericht.

Nieuwsgierig? Interesse om hierover mee te praten? Lees dan hier de korte discussienota van de Europese Commissie en laat uw mening horen. Volgende week vrijdag 23 juni organiseren we als CDA-delegatie in het Europees Parlement onze jaarlijkse CDA Europaconferentie. Ditmaal op Fort Voordorp nabij Utrecht. De conferentie is gewijd aan Europese defensiesamenwerking. Kijk hier voor meer informatie over het programma en aanmelding.

https://www.youtube.com/watch?v=4K6iNa4HFU8

Terug naar het overzicht