Toekomst na brexit

Gepubliceerd op 15 februari 2020

Op 31 januari 2020 verlieten de Britten de Europese Unie. De brexit is dan toch een feit. De komende maanden zullen in het teken staan van onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het VK. In mijn vorige nieuwsbrief vertelde ik u over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk na de brexit. Maar wat verandert er op politiek vlak na het vertrek van het VK? Ondanks dat het VK nog de Europese regels zal blijven volgen tot 1 januari 2021, verloor het haar stemrecht in zowel het Europees Parlement als in de Europese Raad. Dit betekent dat we afscheid hebben moeten nemen van 73 Britse collega’s. Als parlement hebben wij besloten terug te gaan van 751 naar 705 zetels. Daarbij werden 27 extra zetels herverdeeld om een betere balans tussen de lidstaten te verwezenlijken. Nederland is nu drie zetels rijker en heeft dus 29 leden. Helaas zat er geen extra zeteltoekenning voor het CDA in, wel breidde onze EVP-fractie uit met vijf zetels. Daarmee blijven wij met 187 zetels de grootste fractie in het parlement en zijn wij de enige fractie met vertegenwoordigers uit alle 27 lidstaten.

De start van de overgangsperiode brengt een volgende nieuwe uitdaging met zich mee: het sluiten van een nieuw handelsverdrag met het VK. Belangrijke speerpunten voor de inhoud en de architectuur van dit verdrag zijn: integriteit, veiligheid, het goed functioneren van de interne markt en een gelijk speelveld voor ondernemers. Daarnaast moet er duidelijk onderscheid blijven tussen de rechten van het VK en een EU-lidstaat.

Op de historische brexitdag; 31 januari, sprak ik met L1 over de gevolgen van de brexit. Dit kunt u hier terugkijken.

Terug naar het overzicht