Terugblik op werkbezoek hoofdkantoor FRONTEX in Warschau

Gepubliceerd op 25 februari 2015

Met een delegatie van de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken is Jeroen Lenaers op 16 en 17 februari naar FRONTEX in Warschau geweest. FRONTEX is het agentschap van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor het bewaken van de buitengrenzen van de EU. Het doel van dit werkbezoek is om inzicht te krijgen in de werkzaamheden van FRONTEX, voornamelijk de werkzaamheden in de Middellandse Zee.

Zo hebben we bijvoorbeeld mogen meekijken met de observatiekamer, waar de situatie in de Middellandse Zee continue in de gaten wordt gehouden. Op de grensbewakingsmissie die FRONTEX uitvoert, Triton genaamd, is veel kritiek. Waar Mare Nostrum, de reddingsoperatie die door Italië werd uitgevoerd en betaald, vooral gericht was op het opsporen en redden van boten die vluchtelingen vervoerden, is de missie van FRONTEX vooral gericht op het bewaken van de buitengrenzen en het detecteren van irreguliere migranten, en houdt zich minder bezig met het redden van vluchtelingen. FRONTEX is zeer succesvol is in hun grensbewakingsmissie: 99% van de vluchtelingen die illegaal de Europese grens willen oversteken worden vroegtijdig gedetecteerd. De kritiek die geuit wordt met betrekking tot het redden van vluchtelingen is daarom meer op zijn plaats wanneer die gericht wordt tot de lidstaten. In 2014 zijn al meer dan 3.000 vluchtelingen omgekomen bij een overtocht via de Middellandse Zee. De zuidelijke lidstaten staan onder grote druk vanwege de grote aantallen vluchtelingen die aankomen, in 2014 ruim 220.000, maar ook andere lidstaten staan onder druk vanwege het feit dat veel vluchtelingen, illegaal weten door te reizen naar lidstaten zoals Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zweden, Denemarken en ook Nederland. Dit wordt veroorzaakt doordat de vluchtelingen die bijvoorbeeld aankomen in Italië niet worden geregistreerd, en niet de gebruikelijke procedure doorlopen. Deze situatie maakt duidelijk dat er een systeem moet worden ingevoerd waarin de verdeling van vluchtelingen over Europa beter geregeld wordt. De buitengrenzen van de EU zijn een gezamenlijk probleem van alle lidstaten, en de vluchtelingenproblematiek daarmee ook.

Terug naar het overzicht