Terugblik op het Roemeens voorzitterschap

Gepubliceerd op 19 juli 2019

In de Raad van de Europese Unie vergaderen de ministers van de lidstaten met elkaar en ieder half jaar zit een andere lidstaat deze Raad voor. Het voorzitterschap van de Raad is een belangrijke taak, omdat het voorzittend land grotendeels de agenda mag bepalen en daarmee welke onderwerpen die periode prioriteit zullen hebben. Zoals ik in mijn vorige nieuwsbrief aangaf heeft Finland op 1 juli het stokje overgenomen van Roemenië. Afgelopen dinsdag sprak de Roemeense Premier Viorica Dăncilă ons toe in het parlement om terug te blikken op het afgelopen half jaar.

Omdat Roemenië pas in 2007 toegetreden is tot de EU, was dit hun eerste voorzitterschap van de Raad. Ondanks deze ogenschijnlijke onervarenheid hebben de Roemenen toch een positieve stempel kunnen drukken op een aantal belangrijke dossiers. Zo heb ik persoonlijk met de Roemenen intensief samengewerkt bij de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit. Ik was namens het parlement woordvoerder en heb dus met de Roemenen onderhandeld hoe we deze autoriteit op de beste manier vorm konden geven, en de arbeidsmobiliteit en uitwisseling van informatie tussen lidstaten konden verbeteren. Andere zaken waar het Roemeens voorzitterschap aan bijgedragen heeft zijn onder andere het versterken van de Europese grens- en kustwacht, nieuwe regels over schonere voertuigen, en het stimuleren van de Europese digitale sector.

Sinds begin deze maand is Finland dus voorzitter. De prioriteiten voor het komend half jaar kunt u hier nog eens nalezen. Ik wil de Finnen graag veel succes wensen met hun werk de komende periode: “onnea!”

Terug naar het overzicht