“Take back control”

Gepubliceerd op 9 juli 2022

Het nieuws over het Verenigd Koninkrijk werd deze week volledig overschaduwd door de totale implosie van Boris Johnson en zijn kabinet, maar er is iets veel wezenlijkers aan de gang rond de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Het is zes jaar geleden dat het Brexit referendum werd gehouden in het Verenigd Koninkrijk. Tot op de dag van vandaag weigert de Britse regering de gevolgen van hun zelf-gekozen variant van Brexit te aanvaarden. De Britten hebben zelf voor een harde Brexit gekozen bij uittreding van de EU. Daarbij is het Akkoord inzake de terugtrekking van het VK uit de EU opgesteld met het protocol over Ierland en Noord-Ierland als integraal deel. Dit akkoord is niet meer dan 2,5 jaar oud, maar loopt nu toch gevaar. Het protocol beschermt de Europese interne markt maar vooral het Goede Vrijdagakkoord en het voorkomt een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Momenteel moeten alle producten die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden vervoerd aan Europese standaarden voldoen. Deze oplossing was een uitkomst die zowel de EU als het VK hebben onderhandeld en geratificeerd. Het was een akkoord dat door Boris Johnson is bejubeld en op basis waarvan hij campagne gevoerd en verkiezingen gewonnen heeft. Het is een oplossing die werkt. Ja, er zijn praktische problemen met de uitvoering, en de EU en het Verenigd Koninkrijk moeten samen aan tafel om deze problemen aan te pakken. Maar we kunnen nooit accepteren dat de Britten de onderlinge afspraken niet meer respecteren. De Europese Unie zal niet anders kunnen dan met gelijke munt reageren, en dat zou zeer verstrekkende en vervelende gevolgen hebben.

Terug naar het overzicht