Strafbaarstelling terrorisme en versterkte grenscontrole

Gepubliceerd op 25 februari 2017

De kans dat kalifaatgangers terug gaan komen neemt toe, daar waarschuwde de AIVD deze week voor. Zo’n vierduizend EU-burgers hebben zich de afgelopen jaren aangesloten bij Islamitische Staat of soortgelijke groepen, waaronder rond de 270 Nederlanders. Daarom is het belangrijk dat de Europese Unie voortgang maakt met het versterken van de Europese interne veiligheid. Twee wetsvoorstellen, waarmee het Europees Parlement donderdag heeft ingestemd dragen daartoe bij. Het eerste voorstel verplicht dat ook alle EU-burgers aan de Europese buitengrenzen gecontroleerd moeten worden, wat nu alleen het geval is voor niet EU-burgers. Het tweede wetsvoorstel stelt minimumeisen op voor wat betreft de strafbaarstelling van terroristische daden en gaat o.a. over het ronselen, het geven of ontvangen van terroristische training, het uitreizen en het verheerlijken van terroristische daden. Ook het meewerken aan één van deze activiteiten wordt strafbaar gesteld. De twee voorstellen dragen bij aan het gelijktrekken van het veiligheidsbeleid tussen lidstaten om ervoor te zorgen dat er geen zwakke schakels in de keten zitten waar mensen met kwaad in de zin gebruik van kunnen maken.

Als parlement blijven we ook hameren op het feit dat de informatie-uitwisseling, bijvoorbeeld in het kader van terrorismebestrijding, tussen lidstaten beter moet. Zie hieronder mijn bijdrage aan het plenaire debat.

 

https://www.youtube.com/watch?v=3K0-ej939Xg

Terug naar het overzicht