Stop de ontbossing

Gepubliceerd op 30 september 2022

Sinds 1990 is maar liefst 500.000 hectare aan bos definitief verdwenen, dat is vergelijkbaar met één miljoen voetbalvelden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat steeds meer vraag is ontstaan naar soja, palmolie en koffie. Tropische bossen moeten massaal het veld ruimen en het bijkomend verlies van biodiversiteit vormt een grote bedreiging. Om dit tegen te gaan eist het Europees Parlement dat producten die in de EU verkocht worden niet meer van ontbost land mogen komen.

Bovendien doen de drie grootste politieke partijen in het Europees Parlement voorstellen om biomassa subsidies tegen te gaan. Hieronder valt ook het uitsluiten van houtverbranding van de hernieuwbare energiedoelen van de EU.

De nieuwe wet zou ervoor moeten zorgen dat bedrijven verplicht worden te verifiëren dat de goederen die verkocht worden in de EU niet worden geproduceerd op ontbost land. Dit zou moeten garanderen dat consumenten geen producten kopen die bijdragen aan ontbossing. Het voorstel dekt o.a. vee, cacao, koffie, palmolie en hout, inclusief producten die hiermee gemaakt worden zoals leer, chocola meubels etc. Het parlement wil hier nog meer aan toevoegen zoals varkensvlees, rubber en een aantal soortgelijke producten.

Na de stemmingen zei rapporteur Christophe Hansen van de EVP het volgende: “We zijn erg serieus wanneer het gaat over klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. We hebben geen andere keuze dan nog meer en beter ons best doen om globale ontbossing tegen te gaan”.

Terug naar het overzicht