Stemming coördinatie sociale zekerheid succesvol uitgesteld.

Gepubliceerd op 18 april 2019

Wel, niet of toch weer wel? Lang was onduidelijk of we als parlement een standpunt zouden innemen over de coördinatie van sociale zekerheidstelsels in Europa. Vorige week leken we een stemming succesvol voorkomen te hebben, maar afgelopen maandag kregen onze sociaaldemocratische collega´s het onderwerp toch weer op de agenda. Ik ben voor uitstel van het dossier. Het gaat om belangrijke wetswijzigingen met verstrekkende gevolgen. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak. Op dit moment zijn er nog te veel losse eindjes die een grondige reflectie verdienen, het zou niet juist zijn om het rapport er nu doorheen te jagen doordat men de druk van de aankomende verkiezingen belangrijker vindt dan een degelijk en geloofwaardig wetgevingsproces.

 

Ik maak mij vooral zorgen om de verlenging van de termijn waarop buitenlandse werknemers hun werkloosheidsuitkering mogen meenemen naar het buitenland. In Nederland exporteren wij ongeveer 4000 werkloosheidsuitkeringen per jaar. Van die 4000 vindt 0,6 procent daadwerkelijk een nieuwe baan in de periode van de export. Dat is een absurd laag cijfer en dit ondermijnt het draagvlak voor onze collectieve sociale zekerheid en het raakt aan het sociale rechtvaardigheidsgevoel in onze samenleving. Die periode van export nu verdubbelen zonder dat er echte prikkels worden toegevoegd om daadwerkelijk naar werk te zoeken, is wat ons betreft niet verantwoord, en dus ook onacceptabel voor het CDA. Dit benadrukte ik ook tijdens het debat afgelopen week (VIDEO)

 

Gelukkig heeft gisteren alsnog een meerderheid van het parlement gestemd voor uitstel van het dossier, wat betekent dat na de verkiezingen het nieuwe parlement weer aan de slag gaat om secuur en zonder haast te zoeken naar een voorstel dat wél in balans is. Dat is in het belang van Nederland, maar zeker ook van alle Europeanen die grensoverschrijdend actief zijn.

 

Terug naar het overzicht