Solidariteit in Europa

Gepubliceerd op 22 september 2017

Het hoogtepunt van de afgelopen Straatsburgweek was de toespraak van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker over de zogeheten Staat van de Unie. In deze jaarlijkse toespraak worden de prioriteiten van de Europese Unie voor de komende periode toegelicht en wordt er gedebatteerd met het Europees Parlement.

Ik was blij om te horen dat Commissievoorzitter Juncker uitgebreid aandacht besteedde aan de Europese arbeidsmarkt. De werkloosheid is het laagst van de afgelopen 9 jaren en er zijn nu meer mensen aan het werk in Europa dan ooit te voren. Dit is natuurlijk niet alleen de verdienste van de EU, maar het laat zien dat het goed gaat met de Europese arbeidsmarkt. De uitdagingen voor de toekomst draaien om solidariteit. Juncker benadrukte dat wij een unie zijn van waarden, en dan in een Europa van gelijkheid er geen plaats is voor tweederangs werknemers. Gelijke beloning, voor hetzelfde werk op dezelfde plaats moet het uitganspunt zijn.

De afgelopen jaren is het ons gelukt om vooruitgang te boeken op het gebied van migratie. Onze buitengrenzen worden beter beschermd door de afspraken met derde landen die voorkomen dat vluchtelingen en migranten hun leven riskeren op een gevaarlijke reis op zee. Maar er is ook nog genoeg werk aan de winkel. Een van de punten waar snel verbetering in moet komen is het Europees terugkeerbeleid. Momenteel slagen we erin slechts 36% van de uitgeprocedeerde migranten effectief terug te sturen naar het land van herkomst. We willen bescherming bieden hen die vluchten voor oorlog en geweld, maar dan zullen we ook migranten die geen recht hebben op asiel moeten terugsturen. Ik ben benieuwd naar de voorstellen die de commissie aan het eind van deze maand gaat presenteren om het terugkeerbeleid te verbeteren.

Een ander speerpunt van de Europese Commissie is het beter beschermen tegen cyberaanvallen. 80% van de Europese bedrijven heeft het afgelopen jaar te maken gehad met minimaal één cyberveiligheid-incident. Cyberaanvallen kennen geen grenzen en zijn een groot gevaar voor onze stabiliteit en democratie. Juist daarom is het belangrijk om dit gezamenlijk in Europees verband aan te pakken. De Europese Commissie komt dat ook met een voorstel voor een volwaardig agentschap voor cyberveiligheid.

De gehele toespraak van Jean-Claude Juncker kunt u terugkijken op mijn facebookpagina en bent u verder geïnteresseerd in de prioriteiten dan kunt u deze hier lezen.

Terug naar het overzicht