Russische propaganda in de EU

Gepubliceerd op 19 januari 2018

Aan de basis van iedere democratie staat de vrijheid van elke burger om zijn eigen mening te vormen en die te laten gelden in het stemhokje. Maar wat als de informatie waarop iemand zijn of haar mening vormt, vals is? Gelukkig heeft het merendeel er vandaag de dag wel eens over gehoord: nepnieuws, internettrollen, buitenlandse inmenging in verkiezingen, etc. En maar goed ook, want de eerste stap om tegen dit verschijnsel op te treden is bewustwording dat de verspreiding van valse informatie met politieke doeleinden plaatsvindt. In het Europees Parlement hebben we dit probleem deze week aangekaart en daarbij hebben we in het bijzonder gesproken over valse informatie uit Rusland. Daar maakt het verspreiden van valse informatie deel uit van het regeringsbeleid en wordt het als legitiem instrument gezien om andere landen te beïnvloeden. Verscheidene EU-landen hebben dit ondertussen al meegemaakt, zo ook Nederland tijdens het Oekraïne-referendum.

De Europese Commissie zal op verzoek van het parlement haar zogeheten task force die bevoegd is met het tegengaan van valse informatie uit Rusland, versterken. We moeten daarbij wel nog eens goed kijken naar hoe deze task force precies opereert. Als het namelijk echt een belangrijke rol wil spelen in het aanpakken van desinformatie vanuit Rusland, dan moet het zelf boven iedere twijfel verheven zijn. Men kan zich geen fouten permitteren. Toch zagen we afgelopen week dat artikelen in Nederlandse kranten en online media, in de vorm van feitelijke berichtgeving of opiniestukken, door deze task force werden aangemerkt als ‘verspreiding van desinformatie’. Dat is funest voor het vertrouwen in deze aanpak van nepnieuws, en daarom zal de kwaliteit en zorgvuldigheid waarmee deze analyses gemaakt worden echt omhoog moeten.  Daarnaast zal de speciaal daartoe opgerichte deskundigengroep “Fakenews” in het voorjaar haar aanbevelingen presenteren aan de Europese instituties. Zij onderzoeken het fenomeen in bredere zin en hebben de opdracht aanbevelingen te doen om de Europese Unie in zijn geheel beter tegen de verspreiding van valse informatie te beschermen.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht