Relatie tussen EU en Rusland blijft bekoeld

Gepubliceerd op 15 maart 2019

In het parlement spreken we ook regelmatig over de relatie van de EU met derde landen. Deze week hebben we onder andere gesproken over de relatie tussen de EU en Rusland. die momenteel zeer moeizaam is. Dit komt onder andere door de bezetting van de Krim en de inmenging van Rusland in EU-landen door het verspreiden van nepnieuws en cyberaanvallen. Het dieptepunt voor Nederland is natuurlijk het weigeren van Rusland om mee te werken aan het onderzoek naar de MH17-ramp. Als parlement steunen we de bevindingen van het onderzoeksteam (JIT) en houden we Rusland verantwoordelijk voor de ramp. Het is daarom des te teleurstellend dat we in dit rapport alweer de oproep moeten doen aan Rusland om mee te werken aan dit onderzoek.
Ik sluit me dan ook graag aan bij de woorden van mijn collega Esther de Lange dat we als CDA-delegatie erg blij zijn dat onze collega´s in het Europees Parlement zich op dit punt solidair met ons tonen en onze voorstellen om dit in de resolutie op te nemen gesteund hebben.

Ik vond het dan ook verbazingwekkend, dat er aan de rechterflank van het parlement werd opgeroepen om de sancties tegen Rusland op te heffen (door ENF, waar de PVV deel van uit maakt) en dat de linkerzijde zelfs een voorstel indiende om de NAVO-troepen terug te trekken uit de Baltische staten (door GUE/NGL, waar de SP onder valt).

De aangenomen tekst kunt u hier teruglezen.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht