Relatie EU-Turkije

Gepubliceerd op 15 maart 2019

Het Europees Parlement heeft deze week gestemd over haar jaarlijks rapport over de betrekkingen tussen Turkije en de Europese Unie. We maken ons al jaren in toenemende mate zorgen over de situatie in Turkije en dat is ook dit jaar terug te zien in het rapport. In plaats van Europese toenadering zien we dat de Turkse regering zich meer en meer van Europa distantieert. Het CDA wilt daarom duidelijkheid verschaffen: de onderhandelingen met Turkije over de toetreding tot de Europese Unie moeten worden stopgezet. De tijd is gekomen om op zoek te gaan naar een andere vorm van samenwerking, maar het idee dat Turkije vroeg of laat lid wordt van de Unie moeten we laten varen. Helaas werd deze oproep tot duidelijkheid niet gesteund tijdens de stemming. De PvdA, die het woord voert op dit dossier namens het parlement, wilt bijvoorbeeld de deur op een kier blijven houden door de onderhandelingen op te schorten maar de hoop tot toetreding levend te houden. Deze aanpak van pappen en nathouden is voor niemand goed.

Foto: © European Union 2018 – Source : EP

Terug naar het overzicht