Reeks wetgeving om Europa veiliger en effectiever te maken!

Gepubliceerd op 18 april 2019

Het Europees Parlement heeft de afgelopen maanden haast gemaakt om een pakket aan wetgevingsvoorstellen af te ronden voordat het parlement met verkiezingsreces gaat. Helaas kunnen we niet bij alle voorstellen uitgebreid stilstaan, maar bij dezen toch een korte beschrijving:

·         Grondstoffen voor explosieven: Aanpassingen aan het huidige systeem ter controle van grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor het maken van explosieven. Online verkoop valt nu ook onder huidige regelingen en de lijst met grondstoffen is uitgebreid.

·         Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen: De wetgeving die ik zelf namens het parlement heb mogen onderhandelen, en waar ik in deze nieuwsbrief al regelmatig over geschreven heb, zorgt voor het koppelen van alle Europese migratie- en veiligheidsdatabases. Daarnaast zorgt het ervoor dat alle relevante informatie bij de juiste persoon (politieagent, consulair medewerker, rechter etc.) op de juiste plek terecht komt. Het is daarom een belangrijk instrument tegen identiteitsfraude.

·         Aanpassing van de EU Visumcode: Vereenvoudiging van de huidige visumprocedure. Het maakt het tevens mogelijk visumverplichtingen te verzwaren wanneer een derde land niet meewerkt met de terugkeer van mensen die illegaal naar Europa gekomen zijn.

·         Oprichting van EU-netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen: Zorgt dat functionarissen van de lidstaten geplaatst kunnen worden in de landen rondom Europa om immigratiekwesties in een eerder stadium aan te kunnen pakken. De wetgeving zorgt verder voor betere uitwisseling van informatie tussen deze functionarissen.

Verbetering aan Communautaire statistieken over asiel- en migratie: Om goed beleid te maken is goede informatie over de huidige stand van zaken nodig, daarom zijn de nodige aanpassingen gemaakt om de informatievoorziening over asiel- en migratie richting de Europese Commissie vanuit de lidstaten te verbeteren.

Terug naar het overzicht