Red de bijen

Gepubliceerd op 24 december 2019

We hebben deze week ingestemd met nieuwe, vergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. Bestuivers kunnen insecten zoals bijen en vlinders zijn, maar ook muizen, vogels en zelfs mensen helpen met de bestuiving van planten.

In Europa worden planten het meest bestuift door bijen. Deze bijen zijn essentieel voor onze ecosystemen en biodiversiteit. Helaas zien we de laatste jaren een grote afname in het aantal bijen en dat heeft verschillende oorzaken, maar komt voornamelijk door menselijk handelen. Onder andere doordat we meer land gebruiken voor de landbouw, er meer bebouwing is en we gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen. Op dit moment wordt een op de tien bijensoorten in Europa met uitsterven bedreigd. En dit kan ernstige gevolgen hebben voor onze biodiversiteit en voedselzekerheid.

Het huidige EU-initiatief voor bestuivers moet de afname van de wilde bestuivers in de EU een halt toe roepen. Het initiatief richt zich onder andere op het verbeteren van de kennis over de oorzaken van de daling van het aantal bestuivers, maar ook op de aanpak van deze oorzaken.
In het parlement staan we achter het initiatief van de Commissie, maar deze week hebben we in een resolutie ook opgeroepen om het initiatief te versterken met een volledig actieprogramma waarin we onder andere ook moeten kijken naar mogelijkheden voor het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de CDA-delegatie in het parlement is het belangrijk dat de EU nu breed actie gaat ondernemen om verdere teruggang van de bijenpopulatie tegen te gaan. Daarnaast zijn we blij met de oproep voor extra onderzoek naar de oorzaken.

Terug naar het overzicht