Pretoetredingssteun Turkije gekort

Gepubliceerd op 5 oktober 2018

Als kandidaat-lidstaat van de Europese Unie ontvangt Turkije zogeheten financiële toetredingssteun. In november 2017 hebben wij samen met de Raad tijdens de budgetonderhandelingen besloten om deze pretoetredingsgelden in een reserve te plaatsen en ze voorwaardelijk te maken aan de situatie van de rechtsstaat in een land.

Ruim een jaar geleden schreef ik al in deze nieuwsbrief over het gebrek aan een functionerende rechtsstaat in Turkije, de vrijheid en onafhankelijkheid van de media die onder druk staan en over journalisten die vastzitten. In Turkije gaat bijvoorbeeld een grap rond over een gedetineerde die in de gevangenisbibliotheek om een specifiek boek vraagt. Hij krijgt als antwoord: “dat boek hebben we helaas niet in deze gevangenis, maar de schrijver ervan wél!” Het zegt eigenlijk alles over wat er in Turkije gebeurt op dit moment. In het Turkije-rapport van de Europese Commissie van 17 april 2018 werd geconcludeerd dat het land weer stappen achteruit heeft gezet op het gebied van de rechtsstaat, fundamentele rechten en door het verzwakken van controlemechanismen in het politieke systeem. Dit blijkt onder andere uit de inperking van de persvrijheid, van de godsdienstvrijheid en van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Tijdens het staatsbezoek van President Erdogan aan Duitsland vorige week heeft ook Bondskanselier Merkel de verslechterde situaties omtrent mensenrechten in Turkije besproken met hem.

Direct gevolg van deze ontwikkelingen is dat wij in het Europees Parlement deze week hebben ingestemd met het inhouden van €70 miljoen euro aan pretoetredingsgelden aan Turkije. Het alsmaar verder afbrokkelen van de rechtsstaat in het land gaat in tegen onze waarden. Als CDA hebben we ook herhaaldelijk gepleit voor het bevriezen van de gelden en de toetredingsonderhandelingen. Het voor Turkije gereserveerde geld wordt nu ingezet voor migratie, humanitaire hulp en het Europese natuurbeleid.

 

Foto: 

 

 

Terug naar het overzicht