Oogje in het zeil houden in de commissie CONT

Gepubliceerd op 5 juli 2019

De komende vijf jaar zal ik ook actief aan de slag gaan als plaatsvervangend lid van de commissie begrotingscontrole. In deze commissie zal ik samen met collega’s controleren of EU-geld uitgegeven is zoals dat in de begroting van dat jaar voorzien was, en of dit wel op de meest effectieve en efficiënte manier is gebeurd. We controleren daarbij niet alleen de uitgaven van de Europese Commissie, maar de uitgaven van alle instellingen die met Europees belastinggeld worden gefinancierd. Hier vallen ook de lidstaten en het Europees Parlement onder. Tevens zullen we samenwerken met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) om gevallen van fraude en onregelmatigheden te kunnen identificeren. Als CDA-delegatie vinden we het belangrijk dat er zuinig en voorzichtig met het Europese budget wordt omgegaan, het is tenslotte belastinggeld. Het gaat om grote bedragen en dat moet verantwoordelijk worden uitgegeven op de juiste en correcte manier.

Wanneer we de uitgaven niet op orde achten, kunnen we de desbetreffende instelling om uitleg vragen. Als dit geen legitieme verklaring oplevert, kunnen we als parlement besluiten om geen kwijting te verlenen op dat begrotingsonderdeel. Dit is in feite een krachtig politiek signaal om duidelijk te maken dat een instelling zwaar tekortgeschoten is in het gebruik van EU-geld, met mogelijk zware consequenties tot gevolg. In 1999 moest de voltallige Europese Commissie opstappen wegens wanbeleid met het eerdere Europees budget van 1996.

Ik ben blij dat ik namens de CDA-delegatie in deze commissie mag deelnemen zodat we de komende periode een vinger aan de pols kunnen houden.

 

Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief van Jeroen Lenaers over de plenaire vergaderweek in Straatsburg – juli I 2019

Terug naar het overzicht