Onvrede toekomstig asiel- en migratiefonds

Gepubliceerd op 15 maart 2019

Afgelopen woensdag hebben we in het Europees Parlement gestemd over het toekomstig asiel- en migratiefonds dat vanaf 2021 in werking moet treden. Dit fonds financiert en ondersteunt allerhande beleid op Europees en nationaal niveau met als doel om de efficiënte omgang met migrantenstromen te bevorderen en de Europese aanpak voor asiel en migratie verder te ontwikkelen. Ik vind het goed dat het budget 2,6 keer hoger wordt dan het huidige fonds. Dit geld is hard nodig voor onder andere betere opvang en verdeling van vluchtelingen. Echter lijken linkse partijen totaal geen belang te zien in het bestrijden van illegale migratie en het verbeteren van terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. Hierdoor is de balans in de verdeling van het geld totaal zoek. Ook willen diezelfde partijen Europese samenwerking met doorreislanden en landen van herkomst tot een minimum beperken. Dit is in mijn ogen zeer onverantwoord beleid, juist omdat samenwerking met die landen een belangrijke rol kan spelen bij de aanpak van deze crisis. Om onze onvrede te uiten over bovenstaande punten hebben we als EVP tegen het rapport gestemd. Helaas hebben wij deze stemming verloren en zal het Europees Parlement nu in onderhandeling gaan met de Raad met slecht mandaat.  Zie hier ook mijn bijdrage in het debat.

Foto: 

Terug naar het overzicht