Onderhandelingsmandaat Europese Grens- en Kustwacht

Gepubliceerd op 11 februari 2019

Het Europees Parlement heeft haar onderhandelingsmandaat vastgesteld voor de versterking van de Europese Grens- en Kustwacht. Jeroen Lenaers, asiel- en migratiewoordvoerder voor het CDA: “De instroom van migranten is significant verlaagd door beter beleid en de afspraken met een land als Turkije. Maar we moeten onszelf wel de vraag stellen of onze Europese buitengrenzen voorbereid zijn op een volgende crisis. Het antwoord is nee! Een slagvaardige Europese Grens- en Kustwacht is een daar een vereiste voor.”

Het Europees Parlement wil dat het agentschap een inzetbare mankracht krijgt van 10.000 man en meer geld krijgt om eigen middelen aan te schaffen. “Waar vandaag de Europese grens in Spanje onder druk staat, kan dat morgen de Europese grens tussen Polen en de Oekraïne zijn. Wat we dus nodig hebben is een Europese Grens- en Kustwacht die flexibel inzetbaar is waar de noodzaak zich voordoet. Oók in het buitenland als dat voorkomt dat problemen zich in een later stadium presenteren aan de Europese grens” aldus Lenaers.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in de ondersteunende rol van het agentschap bij het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers en het samenwerken met derde landen, door informatie en risicoanalyses uit te wisselen en ondersteuning bij de uitvoering van terugkeeroperaties. “Slechts een derde van de uitgeprocedeerde asielzoekers keert daadwerkelijk terug. Dat toont de kern van het probleem aan. Alleen al in 2017 verbleef 63,4% van deze groep onterecht in Europa, dat zijn 327.210 mensen. Deze cijfers knagen aan het draagvlak van de samenleving om mensen in nood te blijven helpen en laat er geen misverstand over bestaan: het zijn de echte vluchtelingen, die vluchten voor oorlog en geweld en in Europa bescherming zoeken, die de dupe worden van het disfunctioneel terugkeerbeleid.”

Het Europees Parlement wacht nu tot het onderhandelingsmandaat van de Raad, waarna de onderhandelingen kunnen starten om tot een definitief besluit te komen.

Terug naar het overzicht