Onderhandelingen Brexit

Gepubliceerd op 15 april 2017

Op woensdag 29 maart j.l. heeft de Britse premier, Theresa May, in een officiële brief de zogeheten artikel 50-procedure in gang gezet. Hiermee heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel te kennen gegeven uit de Europese Unie te stappen. Er is nu een periode van twee jaar van onderhandelingen aangebroken om deze ‘echtscheiding’ tussen het VK en de EU op een goede manier te regelen. Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol in deze discussie, want wij zullen aan het eind van de onderhandelingen ‘ja’ of ‘nee’ moeten zeggen tegen het uiteindelijke akkoord.

In onze resolutie hebben we dan ook opgeroepen om de uittreding ordelijk te laten verlopen en te voorkomen dat deze periode van onzekerheid de Europese Unie en zijn inwoners negatief zal beïnvloeden. Daarom moeten de onderhandelingen in vertrouwen en in alle openheid worden gevoerd. Het VK blijft de komende twee jaar ‘gewoon’ een lidstaat zoals de 27 andere landen, dus met dezelfde rechten én plichten. Het belang van de burgers staat voorop: burgers die uit andere EU-landen komen én in het Verenigd Koninkrijk wonen of hebben gewoond, moeten goed behandeld worden en hun rechten dienen gerespecteerd te blijven worden. Dit geldt vanzelfsprekend ook andersom, voor de Britten die juist woonachtig zijn in een van de 27 andere lidstaten.

Tot slot moet het besluit van het Verenigd Koninkrijk ook een ‘wake-up call’ zijn voor de overgebleven 27 landen, die nu eensgezind moeten zijn. Deze lidstaten moeten samenwerken aan een hervormde en sterkere Europese Unie. Voor de jonge generatie Britten – die immers in overwegende mate tégen de Brexit heeft gestemd – moeten we een eerlijke deal sluiten en de relatie met het VK op een fatsoenlijke en redelijke manier voortzetten. De tegenstellingen die we zien in de Britse samenleving, zijn geen unieke kenmerken van het Verenigd Koninkrijk. Ook in Nederland zien we verschillen in politieke opvattingen en tendensen tussen jong en oud, hoog- en laagopgeleid, stad en platteland. In mijn nieuwsbrieven in de komende twee jaar zal ik u geregeld op de hoogte houden van het verloop van de onderhandelingen tussen de EU en het VK. Wordt dus vervolgd!

Terug naar het overzicht