Nieuwe inreischeck voor reizigers buiten Europa moet voor eind 2022 van start gaan

Gepubliceerd op 7 december 2020

De commissie binnenlandse zaken en justitie van het Europees Parlement heeft gestemd over het nieuwe reistoestemmingssysteem ETIAS, vergelijkbaar met het Amerikaanse ESTA. Jeroen Lenaers (CDA) is namens het Europees Parlement woordvoerder op dit dossier en wil dat ETIAS zo snel mogelijk ‘up and running’ is: “Jaarlijks reizen er vele miljoenen burgers van landen buiten de EU naar het Schengengebied. Lang niet iedereen van hen heeft een visumplicht en juist daarom is het dringend nodig dat we betere controle uitvoeren over wie er allemaal binnenkomt. De coronacrisis heeft ons erop gewezen dat we, naast waakzaam zijn voor criminelen en terroristen, ook op bedreigingen voor onze volksgezondheid moeten letten. Visumvrijheid mag geen vrijbrief zijn voor mensen die een gevaar vormen voor onze veiligheid en gezondheid.”

We hebben bijna geen instrumenten in handen om mensen buiten de deur te houden. ETIAS geeft grip op wie er wel en niet de EU binnen mag komen. Het systeem maakt namelijk een brede achtergrondcheck mogelijk, waarop besloten kan worden om wel of niet een reisautorisatie af te geven. Gevaarlijke personen kunnen zo gemakkelijker geweerd worden, maar het geeft ook meer handvatten om in het geval van een pandemie mensen van buiten Europa niet de grens over te laten reizen, wanneer zij een hoog risico vormen een virus te verspreiden. Lenaers: “Het is belangrijk dat ETIAS eind 2022 van start kan gaan, daarom wil ik zo vroeg als mogelijk met het aankomende Portugees voorzitterschap in onderhandeling gaan.”

Terug naar het overzicht