Meer recycling van afval

Gepubliceerd op 15 maart 2017

Er is meer ambitie nodig in de Europese afvalwetgeving. Als Parlement zien we graag dat het aandeel van het afval dat wordt gerecycled de komende jaren flink omhoog gaat. Hierover debatteren en stemmen we deze week in Straatsburg. Hoewel het afvalbeheer in de EU de laatste jaren sterk verbeterd is, wordt nog steeds een derde van het huishoudelijk afval in Europa gestort. Daarnaast zijn er ook nog grote verschillen tussen de verschillende lidstaten. In sommige lidstaten, zoals Nederland, wordt er nauwelijks nog afval gestort terwijl in sommige lidstaten het merendeel van het afval naar de stortplaats wordt gebracht. Het verbeteren van ons afvalbeheer levert niet alleen voordelen op voor het milieu en het klimaat, maar ook de volksgezondheid en de economie zijn erbij gebaat.

De circulaire economie biedt enorme kansen voor de Europese Unie. Door de afvalwetgeving up-to-date te maken ontstaat er meer ruimte voor innovatie en kunnen wij in de toekomst meer uit ons afval halen. Dit is gunstig voor landen die voorop lopen in afvalinnovatie, maar ook lidstaten die nog niet zo ver zijn, zullen hier in de toekomst van profiteren.

Terug naar het overzicht