Langetermijnvisie klimaatverandering

Gepubliceerd op 15 maart 2019

De afgelopen maanden hebben aangetoond dat klimaatverandering een thema is dat vele mensen aanspreekt. Tienduizenden jongeren gingen overal in Europa de straat op om te demonstreren en afgelopen weekend nog liepen 40.000 mensen door Amsterdam om aandacht te vragen voor klimaatverandering. In het Europees Parlement spreken we hier uiteraard ook over. Afgelopen woensdag hebben we gedebatteerd over de strategische langetermijnvisie van de Europese Commissie ten aanzien van maatregelen tegen klimaatverandering.

Inmiddels heeft de Europese Unie klimaat- en energiedoelen opgesteld die een flinke omwenteling teweeg zullen brengen in onze energieproductie. Zo is afgesproken dat 32% van de opgewekte energie in 2030 duurzaam moet zijn én moet de uitstoot van bedrijven in de landbouw-, transport-, afval-, en bouwsector 30% lager zijn in 2030 dan in 2005. Wat het CDA betreft zijn deze doelen realistisch en moeten we ons beste beentje voor zetten om dit te halen. Dat doen we niet alleen Europees, maar ook nationaal. Afgelopen week werd ook bekend dat het kabinet verder zal gaan in zijn klimaatambitie. Zo zal de energierekening voor burgers in 2020 omlaaggaan, komt er een verstandige CO2-taks voor bedrijven en zal de oversubsidiëring van dure elektrische auto´s stoppen.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht