Ingrijpende hervorming van het Europese Emissiehandelssysteem

Gepubliceerd op 25 februari 2017

Deze week hebben we ingestemd met ingrijpende wijzigingen in het Europese Emissiehandelssysteem (ETS). Het ETS trad in 2005 in werking om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan. Het systeem werkt op basis van het verhandelen van uitstootrechten; de Europese Commissie stelt een totale maximumuitstoot vast en industriële bedrijven moeten uitstootrechten kopen. Wanneer bedrijven hun uitstootrecht overschrijden, moeten zij een boete betalen. Door de totale maximumuitstoot geleidelijk te verlagen, kan de prijs van uitstootrechten opgedreven worden. Deze marktwerking zal bedrijven stimuleren om te innoveren en naar groenere alternatieven over te stappen om uitstoot te verminderen.

Helaas werkt dit systeem momenteel niet efficiënt genoeg. Door de economische crisis zijn fabrieken minder gaan produceren waardoor de vraag naar uitstootrechten sterk gedaald is. Hierdoor zijn deze rechten momenteel erg goedkoop, waardoor bedrijven niet gestimuleerd worden om duurzamer te produceren. Ook ligt het gevaar op de loer dat bedrijven de EU worden uitgejaagd omdat elders soepelere milieustandaarden gelden.

Een herziening van het ETS was dus hard nodig en ik ben blij dat we als Europees Parlement hier nu mee ingestemd hebben. Onder het nieuwe systeem zal er onder andere een betere balans zijn tussen het behalen van CO2-doelstellingen en het beschermen van de Europese industrie. De prijs voor emissierechten wordt bijvoorbeeld kunstmatig hoog gehouden en een beperkte hoeveelheid emissierechten wordt gratis aan de meest kwetsbare industrieën beschikbaar gesteld.

Mijn CDA-collega Esther de Lange heeft zich de afgelopen jaren ingezet als lid van het onderhandelingsteam namens de EVP-fractie om dit dossier tot een succes te maken. “We zijn ervan overtuigd dat een sterke en concurrerende industrie cruciaal is voor een duurzamere Europese economie. De stemming in het Europees Parlement is ook een bevestiging van Europa´s leidende rol in de strijd tegen klimaatverandering, en een belangrijk signaal naar onze partners wereldwijd”, aldus Esther de Lange. Bij deze woorden sluit ik mij graag aan.

Terug naar het overzicht