Europese transportvoorstellen terug naar de tekentafel

Gepubliceerd op 6 juli 2018

In de EU hebben we vrij verkeer van werknemers en vrij verkeer van diensten. De afgelopen jaren hebben we op wetgevend gebied al de nodige stappen gezet om de regels voor dit vrij verkeer eerlijk en helder te maken, zoals de onlangs aangenomen detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn is van toepassing op mensen die tijdelijk in een andere land een dienst verrichten. We hebben echter afgesproken dat er voor de transportsector specifieke wetgeving zou moeten komen, omdat internationale chauffeurs nu eenmaal per definitie veel over grenzen heen gaan.  Over die specifieke regelgeving hebben we afgelopen week gedebatteerd en gestemd. Het ging om 3 voorstellen. Het plan van mijn CDA-collega Wim van de Camp over de rij- en rusttijden heb ik van harte gesteund, omdat het een stevige verbetering van de huidige praktijk was, bijvoorbeeld waar het ging om de cabine-rust van de chauffeurs. Bij de andere 2 voorstellen heb ik echter op de ‘tegen-knop’ gedrukt. Met de voorgestelde plannen zouden chauffeurs uit sommige landen in Europa tegen hun lage nationale lonen door en in heel Europa aan het werk zijn. In een EU waar we voor een eerlijke en sociaal rechtvaardige arbeidsmarkt én tegen uitbuiting en oneerlijke concurrentie zijn, willen we dat absoluut niet. Als uitgangspunt hanteren we gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde plek, ongeacht de nationaliteit.

Ook als het gaat om cabotage – binnenlandse ritten die door een buitenlandse onderneming worden verricht in een bepaalde periode – lagen er te ruime plannen op tafel die oneerlijke concurrentie aanwakkerden. Buitenlandse bedrijven zouden binnenlandse vervoerders wegconcurreren op diezelfde binnenlandse markt, omdat de sociaaleconomische verschillen tussen ‘oost en west’ (nog) te groot zijn.

Al met al genoeg redenen om tegen de voorstellen te stemmen en deze terug te verwijzen naar de tekentafel. Deze ideeën zullen nu weer aan de orde komen in de Transportcommissie, waar men water bij de wijn zal moeten doen om uiteindelijk tot voorstellen te komen die de steun krijgen van een parlementsmeerderheid. Dat kan mijns inziens alleen met plannen die zorgen voor een eerlijk en sociaal rechtvaardig Europa, van oost tot west en van links tot rechts!

 

Foto: 

Terug naar het overzicht