Europese strategie voor MKB

Gepubliceerd op 15 februari 2020

Wist u dat 99% van de Europese bedrijven tot het midden- en kleinbedrijf (MKB) behoren? En dat deze bedrijven goed zijn voor 2/3 van al onze banen? MKB-ondernemingen zijn de ruggengraat van onze economie. Het is daarom belangrijk dat Europese regelgeving goed afgestemd is op de noden en wensen van het kleine en middelgrote bedrijven. Als EVP-fractie in het Europees Parlement pleiten we voor Europese wetgeving die het MKB helpt met opschalen, floreren en uitbreiden. Dit kan onder andere gedaan worden door het verminderen van de administratieve rompslomp, het weghalen van belemmeringen en het verbeteren van de markttoegang.

Ook de Europese Commissie ziet het belang van het MKB voor de Europese economie en bij monde van Eurocommissaris Thierry Breton meldde de commissie tijdens het debat maandag dat ze zich ten doel hebben gesteld om bij alle voorstellen die ze doen eerst na te gaan wat de gevolgen zullen zijn voor het MKB. Daarnaast committeerde de Eurocommissaris zich ook tot het one-in-one-out principe. Dit houdt in dat als er nieuwe wetgeving wordt voorgesteld, er ook een ander stuk wetgeving wordt ingetrokken om zo de Europese regelgeving flexibeler te maken en beter aanpasbaar voor het MKB. Als laatste merkte commissaris Breton ook op dat het voor MKB-producenten makkelijker moet zijn om hun producten over de grens aan te bieden. Nu is dat voordeel vaak nog voorbehouden aan grotere bedrijven en multinationals, maar juist MKB’ers in de grensregio’s kunnen hier veel profijt van hebben.

Ik ben blij met de toezeggingen van Commissaris Breton en we zullen de komende jaren goed in de gaten houden of zijn plannen ook de juiste uitwerking krijgen.

Terug naar het overzicht