Europese regels voor sociale zekerheid aangescherpt

Gepubliceerd op 13 december 2016

Eurocommissaris Marianne Thyssen presenteerde vandaag haar wijzigingsvoorstellen over de coördinatie van sociale zekerheid in Europa. De Europese Commissie stelt onder andere voor dat men ten minste drie maanden in een land gewerkt moet hebben om in datzelfde land aanspraak te maken op een eventuele werkloosheidsuitkering. In de huidige situatie heeft men al na één werkdag recht op deze uitkering. “Het is hoog tijd dat deze wetgeving op tafel wordt gelegd”, aldus Jeroen Lenaers, CDA-woordvoerder sociale zaken in het Europees Parlement.

Het CDA ziet in de voorstellen een belangrijke stap in de goede richting. ‘Het vrij verkeer van werknemers in Europa is een groot goed, maar kan alleen op draagvlak rekenen wanneer we er voor zorgen dat het op een eerlijke manier gebeurt, en dat misbruik en sociaal toerisme voorkomen worden. Vandaag de dag ontvangt 42% van de EU-arbeidsmigranten in een ander land een werkloosheidsuitkering, terwijl zij minder dan 3 maanden in dat land gewerkt hebben. Dat is niet wat wij ons bij een eerlijke economie voorstellen,’ aldus Lenaers.

De nieuwe voorstellen moeten misbruik tegengaan en de wetgeving in lijn brengen met recente uitspraken van het Europees hof. “De nieuwe wetgeving maakt glashelder dat als je niet werkt of geen werkzoekende bent, je niet in aanmerking komt voor sociale uitkeringen in een ander Europees land. We hebben, onder andere in het Verenigd Koninkrijk, gezien dat hierover veel misverstand bestaat. Daar komt met deze herziening een eind aan.”

Het CDA ziet echter nog wel ruimte om deze regels nog verder aan te scherpen tijdens de onderhandelingen tussen de lidstaten en het Europees Parlement. “Wat ons betreft ontbreekt nog het punt van de indexering van de kinderbijslag naar reële omstandigheden. We doen dit al voor landen buiten Europa, maar ook binnen Europa zijn de verschillen in kosten voor levensonderhoud groot. De kinderbijslag zou wat ons betreft ook binnen Europa daaraan aangepast moeten kunnen worden.

Tot slot zal het CDA nadrukkelijk bekijken welke effecten de nieuwe regels hebben voor grensarbeiders in Nederland. Lenaers: “Werknemers en werkzoekenden in onze grensregio’s hebben baat bij simpele en duidelijke regels die grensarbeid in de praktijk eenvoudiger maken. Welke effecten de voorstellen van de Europese Commissie hebben voor grensarbeiders zullen we de komende periode nauwlettend in de gaten houden en verder uitdiepen.”

Terug naar het overzicht