Europese copyrightwetgeving

Gepubliceerd op 6 juli 2018

Deze week is ook gestemd over de nieuwe copyrightwetgeving in de EU. Al in 2016 kwam de Europese Commissie met voorstellen die moeten zorgen voor eerlijkere en modernere regelgeving. Doel is om de huidige auteursrechtenwetgeving beter aan te laten sluiten op het digitale tijdperk. Belangrijk daarbij is dat de positie van rechthebbenden zoals artiesten en uitgevers versterkt wordt ten opzichte van de online platforms zoals Google, Youtube en Facebook. 20 jaar geleden werd muziek voornamelijk geluisterd via gekochte cd´s waarbij de artiest een eerlijke vergoeding kreeg, maar tegenwoordig luistert men vooral digitaal naar muziek bijvoorbeeld via Youtube. Hierbij wordt niet altijd een licentie afgesloten met de artiest waardoor deze zijn vergoeding misloopt.

Na maanden van stevige discussies in het parlement werd afgelopen juni het voorstel van rapporteur Axel Voss aangenomen in de commissie juridische zaken.De plenaire stemming afgelopen donderdag ging over de vraag of de rapporteur op dit dossier in onderhandeling mag gaan met de Commissie en de Raad over de nieuwe auteursrechtenwetgeving. Helaas heeft een groot gedeelte van het parlement hier tegen gestemd wat inhoudt dat we het dossier na het zomerreces nog eens inhoudelijk moeten behandelen.

De discussie over de hervormingen werd de afgelopen weken vooral gekenmerkt door een zeer fanatieke lobby waarbij het beeld ontstond dat de EU door deze nieuwe regels het vrije internet aan banden wil leggen. Dit willen we uiteraard niet. Zogenoemde “hyperlinkbelasting” of het censureren van materiaal dat mensen op internet willen zetten komt niet in de voorstellen voor. Met het voorstel willen we wél de rechthebbenden meer macht geven tegenover de grote online platforms. Deze bedrijven zullen ervoor moeten zorgen dat ze licenties afsluiten met artiesten voor het gebruik van hun werk op deze online platforms.
Ik hoop dat we in september in het parlement alsnog tot een goed compromis kunnen komen zodat we snel naar een vernieuwde auteursrechtenwetgeving kunnen waarbij rechthebbenden een eerlijke vergoeding voor hun werk krijgen.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht