Europese Commissie gaat boekje te buiten met voorstel adequate minimumlonen

Gepubliceerd op 28 oktober 2020

Vandaag presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor een richtlijn voor adequate minimumlonen in de EU. Wat betreft CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers zoekt de Commissie met dit voorstel het randje op én gaat ze er over. Lenaers: “De Europese Commissie gaat hier haar boekje te buiten. Lidstaten gaan nog altijd zelf over de vaststelling van hun minimumlonen. Bovendien begeeft de Commissie zich hiermee al snel op een hellend vlak. Armoede kan niet worden opgelost door slechts één onderdeel van een sociaal stelsel aan te pakken. Het minimumloon is onderdeel van een totaalpakket, waarin belastingen, toeslagen en sociale voorzieningen ook een rol spelen. Dat is niet los van elkaar te zien.”

In het verdrag van Lissabon is vastgelegd dat de Europese Unie niet gaat over de hoogte van lonen. Volgens de Commissie valt het voorstel echter onder ‘arbeidsomstandigheden’, wél een Europese bevoegdheid. “Dat is echt discutabel” stelt Lenaers, “in het voorstel wordt wel degelijk gemorreld aan de minimumlonen, doordat de Europese Commissie eisen stelt aan lidstaten over de criteria waar deze aan moeten voldoen.”

Bovendien wordt het echte probleem niet opgelost door de plannen, zegt Lenaers. “De richtlijn schiet haar doel voorbij. Er is in sommige Europese landen inderdaad een armoedeprobleem, voornamelijk in Oost-Europa. Maar die armoede is veel breder verspreid: de middeninkomens in deze landen zijn óók laag, daar gaan minimumlonen dus niet tegen helpen. Wat wel helpt is om de economie te stimuleren.” Daarvoor ziet de CDA-politicus wel goede elementen in het commissievoorstel: “De inzet op een sterkere positie van de sociale partners in Europa moedig ik zeker aan. Het aantal werknemers dat onder collectieve afspraken valt neemt al jaren af en zeker in Oost-Europese lidstaten is het aantal laag. Door de positie van de sociale partners te versterken, staan deze sterker bij cao-onderhandelingen. Maar dit had ook prima afgekund met een aanbeveling van de Commissie. Met deze richtlijn steekt de Commissie haar neus in nationale zaken en dat is wat mij betreft niet mogelijk, niet nodig en niet wenselijk.”

Terug naar het overzicht