Europese Arbeidsautoriteit van start

Gepubliceerd op 16 oktober 2019

Vandaag is de officiële start van de Europese Arbeidsautoriteit, het nieuwe agentschap van de Europese Unie dat moet zorgen voor betere handhaving van bestaande Europese en nationale regels bij het werken over de grens. Jeroen Lenaers (CDA) die de onderhandelingen voerde namens het Europees Parlement, is positief over de snelle stappen die worden gezet: “ik ben heel blij dat de arbeidsautoriteit zo snel van start kan gaan met betere handhaving van Europese regels. Het is bijzonder dat anderhalf jaar na de lancering van het eerste voorstel, de Arbeidsautoriteit al operationeel is. Dit komt mede door de brede steun van alle politieke fracties en de lidstaten zelf.”

In het voorjaar van 2018 presenteerde Eurocommissaris Marianne Thyssen het voorstel voor een Europese Arbeidsautoriteit waarbij nationale arbeidsinspecties samen gaan werken om fraude en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. In het afgelopen jaar onderhandelde Jeroen Lenaers namens het Europees Parlement met de lidstaten over de precieze invulling van de autoriteit. In februari 2019 werd daarover een akkoord bereikt.

Vandaag komt de raad van bestuur voor het eerst bij elkaar en worden de eerste beslissingen voor de werking van het agentschap genomen. Lenaers: “Ongeveer 17 miljoen mensen werken momenteel in een ander land dan waar ze wonen of vandaan komen. De mogelijkheid om kansen te grijpen aan de andere kant van grens, is één van de grootste verworvenheden van de Europese Unie. Dat voorrecht moeten we beschermen, het is daarom cruciaal dat we zorgen voor een eerlijke Europese arbeidsmarkt zoals die ooit bedoeld is. Dat betekent dat fraude en misbruik van regels worden aangepakt”.

In de Europese Arbeidsautoriteit werken liaison medewerkers van de nationale arbeidsinspecties in één gebouw samen zodat ze een direct aanspreekpunt zijn voor elkaar. “De Nederlandse arbeidsinspectie kan straks direct contact leggen met bijvoorbeeld de Bulgaarse autoriteiten als er een vraag opspeelt over contractconstructies van werknemers uit Bulgarije bij een Nederlands bedrijf. Zo kunnen we bij uitbuiting van werknemers of oneerlijke schijnconstructies veel sneller optreden” aldus Lenaers.

Terug naar het overzicht