Euregionale arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 22 september 2017

Mijn partijgenoten in de Tweede Kamer hebben de voorbije week (nogmaals) opgeroepen om de wederzijdse erkenning van (mbo-)diploma´s tussen Nederland en Duitsland te stimuleren. Ook in de Limburgse Provinciale Staten hebben onder anderen mijn CDA-collega´s zich al hiervoor ingezet. Ik ben blij met deze goede acties. Sinds mijn eerste dag als Europarlementariër span ik me ook vanuit Europa in voor een betere erkenning.

Wederzijdse erkenning van diploma´s en kwalificaties is in een grensregio als Limburg ontzettend belangrijk. De kansen van huidige en toekomstige werknemers op de arbeidsmarkt worden hiermee vergroot. Zij kunnen dan sneller en makkelijker over de grens een baan zoeken én vinden. Het beheersen van de taal van ‘over de grens’ is daarbij ook van levensbelang. Wil je in Duitsland of Wallonië aan de slag, dan is kennis van Duits respectievelijk Frans onmisbaar. Met het leren van deze talen kun je het beste zo vroeg mogelijk beginnen. Zo worden op zogeheten Euregioscholen buurtalen onderwezen vanaf de jongste klassen, waarbij de scholieren tevens kennis maken met kinderen aan de andere kant van de grens en spelenderwijs dus met een vreemde taal en cultuur in aanraking komen. Deze Euregioscholen zijn veelal direct aan de landsgrens gelegen. Samen met een aantal Euregionale collega-parlementariërs ben ik nu bezig om het aantal scholen uit te breiden, zodat aan weerszijden van de grenzen op grotere schaal de buurtalen worden onderwezen.

In het kader van Europese samenwerking op het gebied van onderwijs stond de voorbije week ook de toekomst van Erasmus+ op de parlementaire agenda. Binnen het succesvolle programma wordt al heel veel gedaan aan grensoverschrijdend onderwijs, maar we hebben de Europese Commissie onder andere opgeroepen om voor de toekomst de mogelijkheden laagdrempelig en toegankelijker te maken.

Terug naar het overzicht