EU-veiligheidsagenda: één jaar na de aanslagen in Brussel

Gepubliceerd op 15 maart 2017

De Commissie heeft flink werk gemaakt van het versterken van de Europese veiligheid sinds de terroristische aanslagen in 2015 en 2016. Ondanks het feit dat haar rol voornamelijk ondersteunend is op het gebied van interne veiligheid. Onder leiding van de relatief nieuwe Eurocommissaris Julian King zijn veel initiatieven gestart. Hierbij wordt er soms voor gekozen om lidstaten te ondersteunen door middel van Europese wetgeving met het doel gelijke regels af te spreken in de hele unie, en soms kiest de EU voor het delen van ‘best practices’ in de lidstaten om zo van elkaar te leren. Maar de Commissie schroomt ook niet om door middel van zogeheten inbreukprocedures lidstaten te dwingen afgesproken regels te implementeren. Als het gaat om veiligheid, is de EU zo sterk als haar zwakste schakel. Het is dus uiterst belangrijk dat we de lidstaten achter de veren zitten om hun zaken op orde te krijgen. Woensdagmiddag ga ik in debat met de Eurocommissaris over de stand van zaken. U kunt het debat live volgen vanaf 15.00 uur via http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/home.html

Terug naar het overzicht