EU blokkeert escape-route uitgeprocedeerde asielzoeker

Gepubliceerd op 6 juni 2018

Vanmorgen hebben de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement een akkoord bereikt over de herziening van het Schengen Informatiesysteem. Dit is het informatie-uitwisselingssysteem dat door grensbeambten, politie en justitie door heel Europa wordt gebruikt. Het akkoord betekent onder andere dat het systeem ingezet gaat worden om informatie over uitgeprocedeerde asielzoekers te delen tussen de EU-lidstaten.

Jeroen Lenaers (CDA), onderhandelaar op dit onderdeel van het dossier, is tevreden met de uitkomst: “Dit akkoord betekent dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet meer zomaar naar een andere EU-lidstaat kunnen vertrekken om zo te voorkomen dat zij naar hun thuisland moeten terugkeren. Andere landen kunnen straks in het systeem zien of iemand een terugkeerbesluit heeft.”

Daarnaast krijgt Nederland nu duidelijkheid over wie er wel of niet uit de EU vertrokken is. Lenaers: “Het is een bizarre situatie dat we in Nederland mensen een terugkeerbesluit geven, maar geen instrument hebben om te controleren of ze daadwerkelijk vertrokken zijn. In de nieuwe situatie wordt Nederland geïnformeerd als iemand de buitengrenzen van de EU passeert en weten we dus precies wie Europa wel en niet verlaten heeft.” De nieuwe maatregelen zijn volgens Lenaers van groot belang voor een haalbaar asielbeleid: “als wij nu niets doen om het terugkeerbeleid efficiënter te laten werken, wordt het heel moeilijk om draagvlak te houden voor het opvangen van vluchtelingen die echt onze hulp verdienen.”

Het SIS wordt ongeveer 4 miljard keer per jaar geraadpleegd en staat aan de basis van de Europese politie- en justitiesamenwerking en een effectievere grensbewaking. Naast de extra rol bij het terugkeerbeleid wordt het SIS ook op een aantal bestaande punten flink verbeterd. Zo wordt Europol vanaf nu altijd op de hoogte gebracht van treffers in het systeem die aan terrorisme gerelateerd zijn, komt er de mogelijkheid om jihadgangers, andere geradicaliseerde personen en vermiste kinderen in het systeem op te nemen en wordt het EU-inreisverbod geharmoniseerd voor mensen buiten de EU die om een migratie- of criminaliteitsreden niet meer welkom zijn. Tot slot, wordt de uitwisseling van extra informatie bij onderzoeken waar iedere seconde telt, zoals terrorismemeldingen en vermiste kinderen, direct gedeeld. Dit kon tot nu toe slechts op aanvraag.

Terug naar het overzicht