CDA: zware criminelen sneller ontmaskerd aan EU-grens

Gepubliceerd op 16 april 2019

Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd voor nieuwe wetgeving om identiteits- en opsporingsgegevens makkelijker en sneller te kunnen delen. Onderhandelaar Jeroen Lenaers (CDA): “Dit is een onmisbaar instrument voor onze Marechaussee en de Integratie- en Naturalisatiedienst om hun werk goed te kunnen doen.”

Het koppelen van Europese databases helpt grenswachters, douaneautoriteiten en politieambtenaren in alle lidstaten identiteitsfraude te bestrijden. Doordat de identiteits- en biometrische gegevens automatisch vergeleken kunnen worden, kan bijvoorbeeld snel ontdekt worden wanneer een crimineel onder een valse identiteit handelt. Lenaers: “Met deze nieuwe wetgeving dichten we de mazen in onze data-infrastructuur. Wanneer iemand van buiten de EU bijvoorbeeld een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd in Spanje, is uitgezet en onder een valse naam opnieuw de EU probeert binnen te komen via Schiphol, dan krijgt onze douane straks automatisch een melding dat de persoon zich mogelijk schuldig maakt aan identiteitsfraude.”

Daarnaast kunnen politiediensten sneller personen zonder papieren identificeren. “Het wordt straks moeilijker voor iemand die illegaal in Nederland verblijft om zijn of haar identiteit verborgen te houden, doordat een agent op straat op basis van een vingerafdruk of een gezichtsfoto het identiteitenregister kan raadplegen. Nu zijn de mogelijkheden van de politie nog zeer beperkt als een persoon geen identiteitsbewijs heeft en niet meewerkt aan zijn identificatie” aldus Lenaers.

Met het koppelen van systemen, kunnen gegevens slimmer gebruikt worden. “We hoeven dus niet méér data te verzamelen, maar we gaan de informatie die we al hebben op een slimmere manier gebruiken” aldus Lenaers. “Als CDA staan we voor een Europa dat haar inwoners beschermt, juist als het om veiligheid gaat kan de EU haar meerwaarde laten zien. Het is een schoolvoorbeeld van succesvolle Europese samenwerking, het laat zien hoe de veiligheid in Nederland beter wordt gegarandeerd door onze krachten te bundelen.”

In mei stemt de Raad in met de wetgeving, waarna het officieel in werking zal treden.

Terug naar het overzicht