CDA voorzichtig positief over EU migratiepact

Gepubliceerd op 23 september 2020

De Commissie Von der Leyen heeft eindelijk geleverd vandaag. “Het werd ook wel tijd want het is dit keer echt erop of eronder voor het Europees asielbeleid. Jarenlang gesteggel en polarisatie heeft Europa geen goed gedaan,” aldus CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers, woordvoerder EU-migratiebeleid. “Het is nu echt tijd om een duurzaam, Europees en effectief asielsysteem op te zetten. Eén van de belangrijke pijlers daarvan moet een verbeterd terugkeerbeleid zijn.”
“Na een eerste blik op de voorstellen ben ik voorzichtig positief. Op al onze prioriteiten lijkt de Commissie met voorstellen gekomen, die zullen we eerst aandachtig bekijken. We zijn in ieder geval tevreden te zien dat de verplichte solidariteit in de voorstellen overeind is gebleven. Solidariteit werkt het beste als dat op vrijwillige basis gebeurt, maar de cumulatieve vrijwilligheid van de lidstaten moet wel voldoende zijn om het probleem op te lossen en om lidstaten die onder zware druk staan te ontlasten. Een stok achter de deur in de vorm van verplichte solidariteit wanneer de vrijwilligheid ontoereikend blijkt is dan ook zeer wenselijk, en zou alle lidstaten moeten motiveren om het niet zo ver te laten komen.”
De Europese Commissie zet ook in op een verbeterde grensprocedure. Een eerste screeningsfase moet ervoor zorgen dat iedere asielzoeker correct wordt geregistreerd. Verder vinden er veiligheids-, identiteits- en gezondheidscontroles plaats. Die moeten binnen vijf dagen zijn afgerond. Na deze screeningsfase is het de bedoeling dat er een scheiding wordt gemaakt tussen kansrijke en kansarme asielzoekers. “Wij pleiten er al langer voor om in een vroeg stadium het onderscheid te maken tussen echte vluchtelingen en economische migranten, zodat mensen niet onnodig in lange asielprocedures belanden en we grip houden op wie Europa binnenkomt,” aldus Jeroen.
De aanpak van de commissie om die scheiding te maken op basis van de nationaliteit van de aanvrager, en het gemiddelde erkenningspercentage van die nationaliteit bij asielaanvragen in de EU “is objectief en efficiënt,” zegt Lenaers. Het is de bedoeling dat kansarme asielzoekers de asielprocedure afwachten in bewaring aan de grens. “Dat is de manier om het businessmodel van de mensensmokkelaars te breken. Wanneer een gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee niet langer een toegangsticket is tot de EU, wordt het voor economische migranten een stuk minder aantrekkelijk om veel geld aan een mensensmokkelaar te betalen voor zo’n reis. Het CDA ondersteunt deze aanpak, waarbij het dan wel cruciaal is dat de opvang aan de grens humaan is en de procedures efficiënt en zorgvuldig zijn. Een nieuw Moria is in niemands belang.”
Een laatste component van de voorstellen is de samenwerking met derde landen. Die is cruciaal is om effectieve terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers te garanderen want slechts één derde van de uitgeprocedeerde asielzoekers keert vandaag de dag daadwerkelijk terug. Jaar in jaar uit blijft twee derde van hen ongewenst achter. Het CDA hamert daar al jaren op. “Dat is funest voor het draagvlak en de middelen in onze samenleving om echte vluchtelingen op te vangen. Het is dus absoluut noodzakelijk om er op het gebied van terugkeer een tandje bij te zetten in de EU. Niet alleen op papier, maar ook echt in de praktijk.”

Terug naar het overzicht