CDA: vertragingstactieken liberalen over EU PNR onverantwoord

Gepubliceerd op 13 april 2016

Morgen zal het Europees Parlement stemmen over een wetstekst dat het opslaan en uitwisselen van informatie van passagiersgegevens voor vluchten naar en binnen Europa (PNR) mogelijk maakt. “Waar het om veiligheid gaat is de Europese ketting zo zwak als zijn zwakste schakel,” aldus CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers. “Terroristen en criminelen weten zo’n zwakke schakel feilloos te vinden en dat kunnen we alleen voorkomen als alle landen aan het systeem meedoen. Deze wetstekst zorgt ervoor dat de systemen op elkaar aansluiten en dat we op dezelfde manier passagiersgegevens gebruiken zodat resultaten ook relevant zijn.”
Een amendement van D66, ingediend op het laatste moment, dreigt het dossier andermaal nodeloos te vertragen. Jeroen Lenaers: “Als op een definitief akkoord met de lidstaten een amendement wordt aangenomen door de plenaire moet de tekst weer terug naar de onderhandelingstafel. Dat duurt maanden. Bovendien is de uitwisseling van relevante gegevens tussen de nationale instanties goed geregeld in het akkoord. Dit toneelstukje van D66 en de liberale ALDE fractie gaat dan ook niet over de inhoud. Sophie in ’t Veld is persoonlijk tegen het idee van het verwerken van passagiersgegevens en doet er al 5 jaar alles aan om het te vertragen, traineren en blokkeren. Na 5 jaar gedoe ligt er nu eindelijk een akkoord, waar in december ook alle collega’s van de liberale fractie, met uitzondering van D66, vóór hebben gestemd. Ik weet niet wie er gediend is met het om zeep helpen van dit akkoord, maar de veiligheid in Europa in ieder geval niet.”
Het CDA kijkt daarom met goed vertrouwen uit naar de stemming van morgen. “Het PNR systeem is geen totaal oplossing in de terreurbestrijding maar wel een onmisbaar element. Het is niet voor niets dat veiligheidsdiensten en vele regeringen in de EU erom vragen. Als wij door middel van de uitwisseling van relevante reisgegevens dichter bij het oppakken van terroristen en zware criminelen kunnen komen dan is dat het waard.”

Terug naar het overzicht