CDA: omwonenden moeten inspraak kunnen hebben op bouw biomassacentrale bij Nederlandse grens

Gepubliceerd op 17 september 2020

CDA-Europarlementariërs Jeroen Lenaers en Esther de Lange hebben schriftelijke vragen gesteld over de geplande biomassacentrale in Lixhe, Wallonië, enkele honderden meters van de Nederlandse grens.
In de biomassacentrale wordt gemalen en gezeefd houtafval gebruikt om energie te produceren. Biomassacentrales kunnen een negatieve impact op de leefomgeving hebben, denk aan stikstof, fijnstof en rook- en geuroverlast. Omdat de wind meestal uit het zuidwesten komt is de verwachting dat die overlast voornamelijk te merken zal zijn aan de Nederlandse grens in de gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht. Deze gemeenten hebben al een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Visé, waar Lixhe onder valt. Opvallend is dat de Nederlandse gemeenten niet van tevoren formeel ingelicht waren door de Belgische autoriteiten.

Het CDA wil van de Europese Commissie weten of de Nederlandse autoriteiten op de hoogte hadden moeten worden gesteld op basis van Europese regels voor luchtkwaliteit en milieueffectbeoordelingen van projecten. In beide richtlijnen wordt namelijk ook specifiek gesproken over grensoverschrijdende samenwerking.

Jeroen Lenaers: “Als buurlanden moet je er vanuit kunnen gaan dat er bij projecten als dit goed wordt overlegd en samengewerkt tussen gemeenten aan beide kanten van de grens. In dit geval wordt de biomassacentrale in Lixhe op nog geen kilometer van de landsgrens gebouwd, het is dan onbegrijpelijk dat de gemeente Visé niet heeft overlegd met de Nederlandse autoriteiten. Omwonenden moeten inspraak kunnen hebben bij dit soort ingrijpende veranderingen in hun leefomgeving. Dat is in de eerste plaats goed fatsoen als buren, maar ik wil ook van de Europese Commissie weten of er hier een verplichting toe is voor de Waalse autoriteiten. Het wordt anders voor landen wel erg verleidelijk om overlastgevende centrales als deze zo dicht mogelijk bij de landsgrenzen te bouwen. Ik hoop dat de Commissie België op het matje roept en dat de bezwaren vanuit de Nederlandse zijde alsnog worden meegenomen in het besluit over de biomassacentrale.”

Esther de Lange benadrukt opnieuw het belang van een grenseffectentoets. De Lange: “Niet alleen bij nationale regels maar ook bij concrete projecten zoals de geplande biomassacentrale moet er rekening worden gehouden met de effecten op grensgebieden. Zonder draagvlak in de regio wordt dit een doorn in het oog voor burgers aan de andere kant van de grens.” De Europarlementariër zet zich al jaren met succes in voor gezamenlijke grensoverschrijdende inspecties voor installaties in grensgebieden. De Lange: “Luchtverontreinigende stoffen trekken zich niets aan van landsgrenzen. Juist hier kan Europa van meerwaarde zijn.”

Terug naar het overzicht