CDA: nieuwe databeschermingswetgeving historische stap vooruit

Gepubliceerd op 14 april 2016

Vandaag heeft de Europese Unie een grote stap gezet met de modernisering van databescherming. Na vier jaar van ingewikkelde onderhandelingen keurde het Parlement vandaag het pakket met ruime meerderheid goed. Ondanks enkele bezwaren heeft ook het CDA ingestemd met het akkoord, omdat het mensen beter zal beschermen en de interne markt, mits goed uitgevoerd, ook ten goede kan komen.

“De huidige databeschermingsregels stammen nog uit 1995, de tijd van de cassette walkman en de eerste playstation spelcomputer. Ondertussen zijn mensen lopende datafabrieken geworden in een digitale samenleving. Deze nieuwe regels zijn dus hard nodig ter bescherming van onze privacy en ook om gebruikers van data, zoals onderzoekers en bedrijven, duidelijke regels te geven voor het ontwikkelen van de nieuwe mogelijkheden die deze data bieden.”, aldus CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers.

Belangrijk aspect is dat de burger meer te zeggen krijgt over zijn eigen gegevens. Denk hierbij aan een verbeterd toestemmingsrecht om gegevens te verwerken en het recht om gegevens te laten verwijderen. “De uiteindelijke wetstekst is niet helemaal zoals wij het graag hadden gezien. Verschillende bepalingen zullen leiden tot extra lasten, bureaucratische verplichtingen en beperkingen voor bedrijven. Het CDA pleit dan ook voor alertheid bij het uitwerken van deze nieuwe regels in de lidstaten. Het moet koste wat kost voorkomen worden dat we ons midden- en kleinbedrijf onnodig opzadelen met onwerkbare regels of de concurrentiepositie van Europese bedrijven in de wereldeconomie verslechteren.”

Het tweede onderdeel van het databeschermingspakket gaat over bescherming van persoonsgegevens als deze gebruikt worden door politie en justitie. Jeroen Lenaers: “Het is belangrijk dat politie- en justitiediensten fatsoenlijk hun werk kunnen doen. Deze wetstekst dreigde daar roet in het eten te gooien, maar gelukkig is door nauwe samenwerking met de lidstaten uiteindelijk een goede balans bereikt tussen bescherming van persoonsgegevens en veiligheid.”

Terug naar het overzicht