CDA: niet-Europese draaideurcriminelen harder aangepakt

Gepubliceerd op 25 januari 2018

Met de goedkeuring van de aanpassing van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) heeft de commissie binnenlandse zaken, justitie en burgerlijke vrijheden wederom een belangrijk stap gezet in het verbeteren van het Europees justitie- en veiligheidsbeleid. Europarlementariërs stemden in met een nieuw centraal systeem voor de uitwisseling van strafregistergegevens van niet EU-burgers. CDA-woordvoerder voor veiligheid en justitie Jeroen Lenaers: “Door deze aanpassing zullen Nederlandse rechters veel eenvoudiger toegang hebben tot alle antecedenten van een niet-Europese verdachte. Het is eigenlijk te gek voor woorden om te moeten vaststellen dat onze rechters op dit moment meestal niet beschikken over het hele criminele CV van verdachte, waardoor niet Europese veelplegers kunnen ontkomen aan hogere straffen. Daar zetten we met deze hervorming een streep door.”

Het gebrek aan informatie-uitwisseling is bij Lenaers al jaren een doorn in het oog. Lenaers: “Het is gewoon niet meer uit te leggen dat een verdachte misschien wel pagina’s aan criminele antecedenten heeft in Europa maar dat een rechter in Nederland dat niet kan laten meewegen in zijn oordeel door administratieve rompslomp. Juist omdat we de EU-binnengrenzen hebben opgeheven, moeten we de samenwerking en data-uitwisseling tussen politie en justitie in de lidstaten sterk verbeteren. In het nieuwe systeem wordt het dus veel gemakkelijker om na te gaan of iemand al eens veroordeeld is in een ander EU land.

Het CDA speelt daarnaast een voortrekkersrol in het Europees Parlement waar het gaat om de modernisering van Europese informatiesystemen. “We hebben in de afgelopen jaren voor verschillende doeleinden informatiesystemen opgericht, en het is nu cruciaal om ervoor te zorgen dat al deze systemen één geheel gaan vormen. Daarmee voorkomen we dat belangrijke informatie wordt gemist omdat er nu nog geen mogelijkheid is deze systemen in één keer te raadplegen,” aldus Lenaers. “Ons uitgangspunt is dat de systemen er zijn om de grenswachter op Schiphol, de IND’er in Ter Apel en de politieman in Maastricht in hun taak te ondersteunen, door alle relevante informatie die ze nodig hebben op een gebruiksvriendelijk en efficiënte manier aan te leveren. Dat is geen gemakkelijke opgave maar wel een essentiële. De techniek van tegenwoordig maakt het mogelijk om een toegankelijk systeem op te zetten én zorgvuldig om te gaan met de gegevens die erin liggen opgeslagen.”

Nu de commissie binnenlandse zaken, justitie en burgerlijke vrijheden haar goedkeuring heeft afgegeven, gaat het Europees Parlement in onderhandeling met de Raad om tot een gemeenschappelijke positie te komen.

Terug naar het overzicht