CDA: gesloten grenzen nachtmerrie voor de grensregio’s

Gepubliceerd op 19 juni 2020

Het Europees Parlement heeft vandaag met overgrote meerderheid een resolutie aangenomen waarin de schrijnende situatie van vele grens- en seizoenarbeiders tijdens de Covid-19 pandemie aan de kaak wordt gesteld.

CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers is namens de EVP-fractie woordvoerder op dit dossier: “De afgelopen maanden hebben we gezien dat de droom van de populisten met dichte binnengrenzen in Europa in werkelijkheid een nachtmerrie is voor al die Europeanen die over de grenzen heen actief zijn. Familieleden konden geen afscheid nemen van hun dierbaren, groente kon niet geoogst worden omdat de seizoenarbeiders de grens niet over mochten en grensoverschrijdende ondernemers die netjes belasting en sociale premies betalen worden het faillissement ingejaagd omdat ze hun clientèle verliezen en buiten alle nationale regelingen vallen.”

Deze crisis laat zien dat er veel regio’s, bedrijven en werknemers afhankelijk zijn van de open interne markt. Die verworvenheden en mogelijkheden moeten we koesteren. Voor het CDA blijft het cruciaal dat lidstaten goed met elkaar blijven samenwerken om te voorkomen dat grensarbeiders en -ondernemers tussen wal en schip vallen.

Naast de economische realiteit wijst Lenaers ook op de sociale kant van het verhaal: “Als Europa hebben we gezamenlijk de opgave om te zorgen voor een eerlijke Europese arbeidsmarkt. Malafide bedrijven die zich zelfs in deze tijd niet aan de regels houden moeten aangepakt worden en deze Covid-19 crisis heeft nogmaals het belang van een veilige werk- en woonplek laten.

Terug naar het overzicht