CDA: gelijke asielprocedures nodig tegen asielshopping

Gepubliceerd op 25 april 2018

Het Europees Parlement heeft vandaag met ruime meerderheid haar standpunt aangenomen op de herziening van de asielprocedures. Jeroen Lenaers CDA woordvoerder asiel- en migratie en onderhandelaar namen de EVP-fractie: “Met dit wetsvoorstel maken we de duur, de voorzieningen en consequenties van asielprocedures gelijk in alle lidstaten. Verder maken we het verplicht mensen uit veilige landen van herkomst, zoals Turkije, Albanië en Servië, versneld te behandelen. Kortom deze wet is een randvoorwaarde om asielshoppen te voorkomen en snel uitzetbesluiten te bevorderen.”

“Voor ons als CDA is het uitgangspunt altijd geweest snelle, eerlijke en efficiënte procedures, waarbij diegene die recht heeft op asiel dat ook snel krijgt en diegene die geen recht heeft op asiel ook snel duidelijkheid krijgt, zodat de terugkeerprocedure kan starten,” aldus Lenaers.
In het akkoord van het Europees Parlement duurt een procedure onder gewone omstandigheden maximaal zes maanden en twee maanden in het geval van een versnelde procedure bijvoorbeeld wanneer een asielzoeker afkomstig is uit een veilig land van herkomst.”

De nieuwe asielprocedure maakt het ook mogelijk om misbruik van asielprocedures te ontmoedigen. “Voorop staat de registratieplicht voor iedere asielzoeker”, aldus Lenaers “het niet naleven daarvan geeft lidstaten de mogelijkheid een asielaanvraag af te wijzen.” De versnelde behandelingsprocedure maakt het mogelijk om opzettelijk vertragend of hinderlijk gedrag of het indienen van ongegronde verzoeken aan te pakken. Daarnaast wordt het onnodig doorreizen van asielzoekers naar Europa aangepakt. “Wat voor mij belangrijk is, is dat we asielzoekers ontmoedigen om gevaarlijke reizen naar Europa te ondernemen, zeker wanneer zij al een veilig heenkomen hebben gevonden in een ander land,” aldus Lenaers.

“De bal ligt nu wederom bij de lidstaten. maar helaas ook in dit dossier, net als de Dublinherziening, heeft de Raad nog geen positie bepaald terwijl beide voorstellen al bijna twee jaar op tafel liggen. Dat kan echt niet. Dit is typisch zo’n dossier waarvan men verwacht dat Europa moet oplossingen komt, het uitblijven van resultaten zal consequenties hebben over hoe men over Europa denkt”, aldus Jeroen Lenaers.

Terug naar het overzicht