CDA: Europese Commissie onderzoekt uitsluiting Nederlandse coronahulp voor grensondernemers

Gepubliceerd op 8 juli 2020

De Europese Commissie heeft vandaag antwoord gegeven op de schriftelijke vragen van CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers over de Nederlandse Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-regeling). Grensondernemers die in Nederland hun onderneming hebben maar in België of Duitsland wonen kunnen geen aanspraak maken op de Tozo-uitkering voor levensonderhoud. Tegelijkertijd maken ze ook geen aanspraak op regelingen in hun woonplaats omdat ze sociaal verzekerd zijn en belasting betalen in Nederland. Deze ondernemers vallen dus tussen wal en schip en dat leidt tot zeer schrijnende situaties. De Europese Commissie laat nu in haar antwoord weten dat haar diensten nauwkeurig de aard van de Tozo-uitkering onderzoeken om vast te stellen of deze binnen het toepassingsgebied van de coördinatieverordening sociale zekerheid valt. Mocht uit het onderzoek van de Europese Commissie blijken dat de Tozo-regeling toch binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) 883/2004 valt, dan hebben grensondernemers er ook recht op.

Jeroen Lenaers: “Het is in eerste instantie natuurlijk ontzettend teleurstellend dat het zover moet komen en dat de staatssecretaris er niet voor kiest om een handreiking te doen aan de grensondernemers en hen tegemoet te komen in deze zware tijd. Ik hoop dat naar aanleiding van het onderzoek van de Commissie deze ondernemers alsnog de gelijke behandeling krijgen die ze verdienen.”

Jeroen Lenaers: “Een gedegen onderzoek van de Tozo-regeling moet nauwkeurig gebeuren, maar er zijn wel veel gezinnen waar het water aan de lippen staat en waar al maanden nauwelijks of geen inkomen binnen is gekomen. Deze ondernemers wachten al maanden op steun die hen toekomt en nog een aantal maanden wachten zal sommige ondernemingen fataal worden. De Commissie moet dan ook haast maken met het onderzoek en zo snel mogelijk met een beoordeling van de Tozo-regeling komen. Ik heb daarom ook vervolgvragen aan de Commissie gesteld waarin ik de ernst van de situatie benadruk.”

Terug naar het overzicht