CDA: Europese arbeidsautoriteit moet arbeidsmarkt eerlijker maken

Gepubliceerd op 20 november 2018

Vandaag stemt de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het oprichten van een Europese Arbeidsautoriteit, een rapport van CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers. Dit EU-agentschap gaat zorgen voor een betere handhaving van de Europese regels betreffende arbeidsmobiliteit.

“Dat is hard nodig”, vindt Jeroen Lenaers: “In de afgelopen 10 jaar is het aantal ‘mobiele werknemers’ verdubbeld: ongeveer 17 miljoen mensen werken momenteel in een ander land dan waar ze wonen of vandaan komen en dit zullen er in de toekomst alleen maar meer worden. Oneerlijke concurrentie en fraude zijn hierbij niet goed genoeg aangepakt. Het is daarom cruciaal dat nationale arbeidsinspecties over de grens heen kunnen werken in samenwerking met andere arbeidsinspecties om dit soort misstanden aan te pakken. De afgelopen periode hebben we veel bereikt om de Europese arbeidsmarkt eerlijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan de detacheringsrichtlijn, waarin we hebben gezorgd voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek, maar zulke regels staan of vallen bij goede handhaving. De oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit is een belangrijk stuk in deze puzzel.”

“Het doel van de nieuwe autoriteit is daarom betere handhaving van bestaande regels, zowel nationaal als Europees. Nationale arbeidsinspecties moeten dus ook Europees gaan opereren” zegt Lenaers. De arbeidsautoriteit gaat deze samenwerking op het gebied van arbeidsinspectie en controle van grensoverschrijdende werknemers makkelijker maken en speelt straks een rol bij bemiddelingsprocedures tussen lidstaten. “Dat werkt alleen als de autoriteit wél tanden krijgt: met dit voorstel maken we het moeilijker voor lidstaten om zonder gegronde redenen niet deel te nemen aan dit soort inspecties”.

Het rapport van de parlementscommissie pleit voor een beperktere functiebeschrijving dan het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Lenaers: “De Europese arbeidsautoriteit moet zich kunnen focussen op twee hoofdzaken: ondersteuning van samenwerking en bemiddeling. Daarom hebben wij een aantal door de Europese Commissie voorgestelde nevenactiviteiten van de autoriteit laten vervallen”.

Terug naar het overzicht