CDA: EU moet zich voorbereiden op toename terugkeer van jihadstrijders

Gepubliceerd op 14 oktober 2019

Met het Turkse offensief in Noord-Syrië staat ook de terugkeer van jihadstrijders weer volop op de agenda. Dit weekend verschenen er berichten in het nieuws over het uitbreken van 795 IS’ers uit het Ain Issa-kamp. “De chaotische situatie die nu is ontstaan laat eens te meer zien dat we op Europees niveau onze krachten moeten verenigen, om samen de veiligheid in onze regio te waarborgen. Alleen met een eensgezinde, gezamenlijke aanpak kunnen we een vuist maken en invloed uitoefenen op wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Voor de veiligheid in Syrië én in Europa moeten we nu zo snel mogelijk in kaart brengen waar de IS’ers zich bevinden. Het is bovendien duidelijk dat er voor Turkije geen enkele sprake meer kan zijn van een lidmaatschap van de EU.” aldus Esther de Lange, delegatieleider voor het CDA.
Jeroen Lenaers, CDA-woordvoerder veiligheid, pleit ook voor aandacht voor de gevolgen aan de Europese grenzen: “Het is bekend dat er minstens 155 Nederlandse jihadstrijders in Syrische opvangkampen zitten. De kans is groot dat velen van hen door de chaos die nu is ontstaan hebben weten te ontsnappen. Europa moet daarom voorbereid zijn op een verhoogd risico op terugkeerders. Dat betekent dat onze veiligheidscontroles in de opperste staat van paraatheid moeten zijn,” Naast 155 Nederlanders bevinden zich naar schatting nog zo’n 2.500 andere Europese uitreizigers in het gebied. “Ik heb vragen gesteld aan de Europese Commissie over mogelijke extra maatregelen voor een adequate bewaking van onze buitengrenzen en een debat hierover aangevraagd in het Europees Parlement.”
Als reactie op het fenomeen van de jihadstrijders heeft de Europese Unie in 2017 controle aan de buitengrenzen al verplicht gesteld, ook voor Europese burgers. “Iedereen moet structureel gecontroleerd worden door Europese en internationale politie- en justitiedatabases. Maar ik vraag me af of dat ook echt structureel gebeurt. Het signaal dat ik krijg is namelijk dat dat niet het geval is en dat baart mij zorgen. Zeker nu het risico op terugkeer toeneemt, moet de controle aan de Europese buitengrens feilloos zijn,” aldus Lenaers.

Terug naar het overzicht