CDA: Entry-Exit systeem juiste balans tussen mobiliteit en veiligheid

Gepubliceerd op 12 juli 2017

De Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met het instellen van geautomatiseerde grenscontrole voor visumhouders. ”Met dit voorstel wordt de grenscontrole gemoderniseerd in alle lidstaten en bestendig gemaakt voor de toekomst, zowel op het gebied van mobiliteit als veiligheid,” aldus CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers. Het zogeheten ‘Entry-Exit Systeem’ automatiseert de grensovergang en registreert wie binnenkomt en wie de Europese Unie verlaat, soortgelijk aan de automatische poortjes die al op enkele vliegvelden te vinden zijn.

Door de toename van het aantal grensoverschrijdingen over de Europese buitengrens is grote behoefte aan een efficiënter systeem. Momenteel vinden jaarlijks zo’n 700 miljoen grensoverschrijdingen plaats en dat loopt naar schatting op tot 887 miljoen in 2025. “Open grenzen zijn cruciaal voor de economie maar brengen tegelijkertijd risico’s met zich mee. In het verleden is gebleken dat we te vaak de regie kwijt waren over onze Europese buitengrens. Daar moet een eind aan komen. Een goed registratiesysteem gekoppeld aan andere databases maakt het mogelijk om het veiligheidsrisico te ondervangen,” aldus Lenaers. Het systeem wordt gekoppeld aan het Visum Informatie Systeem en geeft nationale overheidsdiensten en ook het Europees Agentschap voor Politiesamenwerking (Europol) de mogelijkheid het Entry-Exit systeem te kunnen raadplegen.

Het Entry-Exit Systeem moet gezien worden in een breder pakket aan maatregelen die de Europese Commissie al heeft ingevoerd of gaat invoeren om de Europese buitengrens te moderniseren: onder anderen de verplichting ook Europese burgers te controleren aan de buitengrens, het ETIAS (dat reizigers zonder visum vooraf controleert) en de wetsvoorstellen die voorbereid worden om Europese gegevenssystemen aan elkaar te koppelen.

Nu het akkoord tussen het EP en de lidstaten op commissieniveau is bekrachtigd, zal het voltallige Europees Parlement na de zomer stemmen over de tekst.

Terug naar het overzicht