CDA: Criminelen raken waar het pijn doet, nieuwe Europese plukze-wet

Gepubliceerd op 4 oktober 2018

Het Europarlement heeft vandaag ingestemd met de Europese verordening voor wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie, ook wel de “Europese Plukze-wet”. “Bevriezing van winsten raakt criminelen daar waar het echt pijn doet: hun portemonnee. De huidige wetgeving is vergeleken met de omvang van criminele gelden een druppel op een gloeiende plaat. Door automatische erkenning van rechterlijke besluiten tot inbeslagname of bevriezing in alle EU-lidstaten, zijn we eindelijk in staat in heel Europa op te treden,” aldus Europarlementariër Jeroen Lenaers CDA-woordvoerder justitie.

De cijfers liegen er niet om: onderzoek wijst uit dat de illegale markt in de Europese Unie ongeveer 110 miljard euro bedraagt. Tot nu toe lukt het slechts om op een zeer klein deel beslag te leggen. Maar liefst 98,9% van de geschatte criminele gelden blijft in handen van criminelen. Lenaers: “Als criminelen zich niet laten beperken door landsgrenzen, dan moet onze politie en justitie dat ook niet doen! Zeker voor grensprovincies, met name Brabant en Limburg waar grensoverschrijdende criminaliteit een dagelijkse realiteit is, is dit instrument hard nodig. Als een drugscrimineel in Maastricht wordt opgepakt, maar zijn Ferrari staat in Luik, dan moeten we die gewoon snel in beslag kunnen nemen.”

De nieuwe EU-verordening vervangt een verouderde Europese richtlijn die niet meer is opgewassen tegen de realiteit van de georganiseerde criminaliteit in Europa. Ook heeft het Europees Parlement zich ingezet om de positie van slachtoffers goed te regelen. Lenaers: “Wanneer in een lidstaat een recht is toegekend op vergoeding van door een slachtoffer geleden schade, heeft het slachtoffer voorrang bij de verdeling van de inbeslaggenomen gelden.”

De lidstaten krijgen 2 jaar de tijd om de nieuwe verordening nationaal te implementeren.

Terug naar het overzicht