CDA: arbeidsautoriteit belangrijke stap naar eerlijkere arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 13 maart 2018

Vandaag presenteert de Europese Commissie het Sociale Rechtvaardigheidspakket. Een onderdeel van dit pakket is de oprichting van een arbeidsautoriteit voor samenwerking rond arbeidsinspectie en controle van grensoverschrijdende werknemers. “Dit is hard nodig”, vindt CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers. “In de laatste tien jaar is het aantal mensen die in een ander land werken dan waar ze wonen of vandaan komen, verdubbeld. Meer arbeidsmobiliteit kent ook schaduwzijden, zoals toegenomen fraude en oneerlijke concurrentie. Nationale arbeidsinspecties moeten daarom Europees gaan opereren.”

Een arbeidsautoriteit kan bijvoorbeeld logistieke- en taalkundige ondersteuning bieden daar waar nationale inspecties tekorten hebben. We zijn benieuwd naar de uitwerking van de voorstellen. In het Europees Parlement zal het CDA vooral kijken naar de proportionaliteit van het voorstel. Te gedetailleerde wetgeving is onwenselijk. We moeten de ‘verbindingsofficieren’ uit de lidstaten de ruimte geven om gemakkelijk en snel samen te werken en om in vertrouwelijkheid op één locatie informatie met elkaar te delen. Doel is betere handhaving van bestaande regels, zowel nationaal als Europees.

In de afgelopen jaren zijn al de nodige maatregelen getroffen of voorbereid op het gebied van detachering, handhaving en coördinatie van grensoverschrijdende sociale zekerheid. Jeroen Lenaers: “We hebben de arbeidsmarkt Europees gemaakt zonder fatsoenlijke controle af te spreken. Daardoor zijn nationale inspecties niet meegegroeid met de nieuwe werkelijkheid. Oneerlijke concurrentie en fraude zijn veel te lang niet aangepakt, wat ten koste is gegaan van het vertrouwen in de Europese samenwerking.”

Het pakket bevat ook voorstellen om nieuwe vormen van werk in de digitale economie te beschermen. Lenaers: “Het internet heeft een grote impact op de arbeidsmarkt. Uber-chauffeurs of Deliveroo-bezorgers hebben radicaal andere relaties met hun werkgevers dan in traditionele bedrijven. Ondernemers moeten de ruimte krijgen, ook op het internet, maar het is van groot belang dat werknemers in de internet-economie net zo beschermd worden als werknemers uit de traditionele sectoren. Daarom ben ik blij dat de Commissie er bij de lidstaten op gaat aandringen om ook deze werknemers toegang te geven tot sociale bescherming, zoals de mogelijkheid om hen tegen werkloosheid te verzekeren of om pensioenrechten op te bouwen.”

Terug naar het overzicht