CDA: aanpassingen Dublin-regels noodzakelijk

Gepubliceerd op 4 mei 2016

Het CDA ziet de voorstellen van de Europese Commissie voor de aanpassing van de Dublin-regels als een goede basis voor een meer effectief en gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid in Europa. CDA-woordvoerder Jeroen Lenaers: “Het systeem rammelt door de vluchtelingencrisis aan alle kanten. Landen waar vluchtelingen binnenkomen en landen waar vluchtelingen naartoe reizen, zoals Duitsland en Nederland, zijn in de steek gelaten door de rest van Europa. Dat is het fundamentele probleem.”

Het CDA heeft daarom begrip voor het voorstel van de Commissie om een solidariteitsboete in te voeren voor landen die niet delen in de opvang van vluchtelingen. “Wij storen ons al maanden aan de-kop-in-het-zand-politiek van een aantal Oost-Europese landen. Het kon helaas niet goedschiks, dan moet het maar kwaadschiks met deze solidariteitsboete.”

Een belangrijk onderdeel van de voorstellen richt zich op betere registratie en een centraal overzicht van de asielaanvragen in Europa. “We hebben simpelweg te weinig informatie over de feitelijke aanvragen en de verschuivingen binnen Europa. Deze voorstellen moeten het overzicht verbeteren waardoor de papieren werkelijkheid van deze nieuwe regels ook echt aansluit bij de realiteit op de grond.”

Het CDA is verder zeer tevreden met het voorstel om de minimumleeftijdsgrens voor het afnemen van vingerafdrukken flink te verlagen. Deze grens gaat van 14 jaar naar 6 jaar. “Steeds meer vluchtelingenkinderen in Europa raken zoek. We weten van 10 tot 20 duizend onbegeleide minderjarigen niet waar ze zijn en beschikken vaak ook niet over persoonsgegevens of vingerafdrukken. Om de traceerbaarheid van deze kinderen te verbeteren is het cruciaal om de leeftijdsgrens voor het afnemen van vingerafdrukken te verlagen.”

Terug naar het overzicht